Czy neoliberalny system ekonomiczno-społeczny jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP? Ryszard Petru to “wróg publiczny nr 1” w Polsce? Cz.2

Czy neoliberalny system ekonomiczno-społeczny jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP? Ryszard Petru to “wróg publiczny nr 1” w Polsce? Cz.2 Bezwzględne egzekwowanie Konsensusu Waszyngtońskiego w Polsce przez Bank Światowy […]

Czy neoliberalny system ekonomiczno-społeczny jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP? Ryszard Petru to “wróg publiczny nr 1” w Polsce? Cz.2

Bezwzględne egzekwowanie Konsensusu Waszyngtońskiego w Polsce przez Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz  Walutowy wywołało drastyczny wzrost nierówności? Czy RP w wielu obszarach rozwija się typowo dla kraju eksploatowanego w sposób niezrównoważony? Ryszard Petru jako polityk będzie dbał o sferę socjalną i rynek pracy? Czy prezes stronnictwa politycznego Nowoczesna jako parlamentarzysta zaproponuje sensowne rozwiązania zmierzające do rozwoju gospodarczego RP, podniesienia poziomu życia Polaków? Neoliberał Petru jest orędownikiem niesprawiedliwości społecznej, adherentem plutokratów, ciemiężcą prekariatu, afirmantem zagranicznych transnarodowych korporacji, poplecznikiem obcego kapitału, eksponentem zagranicznych instytucji finansowych? Czy każdego roku międzynarodowy kapitał wytransferuje z Polski gigantyczne środki finansowe? Czy rząd koalicji PO-PSL doprowadził do tego, że Polska znalazła się w grupie 20 państw świata, z których w ostatnich latach wypompowano najwięcej kapitału?

 

Neoliberalizm, którego czołowym dyżurnym krzewicielem, (orędownikiem, apologetykiem) jest „najeźdźca” („polonofob”, “wróg Polski”) Petru , dewaluuje, ( banalizuje, marginalizuje, spłaszcza, bagatelizuje, trywializuje, lekceważy, spłyca, przemilcza, dezawuuje) działania państwa w obszarze pomocy społecznej.

Armia dziennikarzy opłacanych przez zagraniczny kapitał i pisząca według dyrektyw pochodzących od międzynarodowych wielkich korporacji wywiera gigantyczny terror (przemoc, napór) medialny (Jednotorowe, jednopłaszczyznowe, nieobiektywne, stronnicze, monograficzne artykuły. Konstatacje, osądy, mniemania, wizje, zapatrywania od lat tych samych “dyżurnych wyroczni”, “erudytów” związanych z zagranicznym kapitałem. Straszenie, szachowanie, szantażowanie, tyranizowanie, wygrażanie międzynarodowym arbitrażem. Zwalczanie ugrupowań politycznych będących w opozycji do neoliberalnego obozu przychylnemu obcemu kapitału. Epatowanie społeczeństwa katastroficznymi wizjami.) w celu narzucenia dla rządu RP „jedynie słusznych racji”.

W konsekwencji w Polsce przykładowo wydatkuje się około 10% PKB mniej na cele socjalne, niż robią to kraje rozwinięte, przesuwając „oszczędności” z tego wynikłe na potrzeby transnarodowych korporacji i polskich oligarchów (uprzywilejowania podatkowe). Kolejnym tego następstwem jest bardzo niski udział wynagrodzenia w PKB na poziomie ok. 35,6%. Niezależni eksperci uważają, że zarobki są za niskie w relacji do PKB o minimum 10%. Innymi słowy niczym nieskrepowana (emablowana przez nieludzkich neoliberałów) „niewidzialna ręka” rynku zrobiła swoje czyli zdewastowała rynek pracy (strukturalnie za wysokie bezrobocie i za niski udział zatrudnionych w zbiorowości ludzkiej).

Polska w wyniku wdrażania neoliberalnej ideologii ekonomicznej jest “dewastowania” (degradowana, pustoszona, rujnowana) niemal we wszystkich sektorach gospodarki.

Postkomuniści i neoliberałowie oddali w obce ręce większość polskich banków, czyniąc nasz kraj bezbronny w starciu z globalnymi banksterami, potężny instrument „stymulacyjny” (lub destrukcyjny, w zależności kto dzierży go w ręku), ”układ krwionośny” gospodarki praktycznie generuje zyski głównie dla obcego kapitału, łupiąc (ogołacając, ograbiając) społeczeństwo (i państwo polskie).

Zgodnie główny nurt w mas-mediach (i rząd PO-PSL) twierdzi, iż kolosalne znacznie dla rozwoju naszego kraju mają zaawansowane technologie i ich eksport na dużą skale, mimo głoszenia tego pustosłowia biznes w RP na badania i rozwój wydaje dużo mniejsze kwoty niż w pozostałych krajach byłego bloku wschodniego.

W wyniku dyktandu w życiu publicznym neoliberalnych mainstreamowych mediów i utrzymywania się u władzy tzw. wolnorynkowców (ultraliberałów) w RP wzrost niesprawiedliwości społecznej (w kontekście rozwoju wieloletniego) jest największy spośród krajów poddanych wpływom transeuropejskich. Dosadnie (dobitnie) to pokazuje wskaźnik Giniego, nasz kraj według tego miernika (detektora, parametru) jest liderem nierówności społecznych, dotrzymuje nam kroku (znacznie nie odstaje w tym “osiągnięciu”) Chile (neoliberalna „kraina wiecznej szczęśliwości”, “eldorado”, “kraj mlekiem i miodem płynący”), tuż za “czołówką” znajdują się USA, Ukraina, Rosja, Chiny.

Prekursorem (ojcem duchowym, demiurgiem) wzrostu nierówności po upadku komunizmu (w latach 1992-1997) była RP, zawdzięczamy to m.in. bezwzględności (nieprzejednania, zaciekłości, zajadłości, bezkompromisowości, bezduszności, bezpardonowości, zawziętości, rygorystyczności, niepobłażliwości) Stanów Zjednoczonych w egzekwowaniu Konsensusu Waszyngtońskiego (przy pomocy Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego) w Europie Środkowo -Wschodniej i w Ameryce Łacińskiej.

Dyktat amerykańskich instytucji finansowych w RP, (oraz spolegliwość, usłużność, uległość, rodzimego establishmentu wobec Zachodu) przyczynił się do drastycznego pogorszenia wskaźnika Giniego. (Co ciekawe w latach 80 ubiegłego wieku państwa Układu Warszawskiego miały podobną wartość tergo weryfikatora, na poziomie ok. 0,25).

Symbolem działań polityczno-ekonomicznych USA w Europie Środkowo -Wschodniej i w Ameryce Łacińskiej o znamionach imperializmu, (autarchii, absolutyzmu, ucisku) jest “konkwistador” (aneksjonista, agresor, ekspansjonista) prof. Jeffrey Sachs, kory był egzekutorem narzucającym nieludzką, krwiożercza ideologie ekonomiczną (neoliberalizm) na tym peryferyjnym obszarze zgodnie z wytycznymi Waszyngtonu (“ekspert” MFW).

Znaczny obszar naszego kraju trawi filisterstwo, (ubóstwo ducha, kołtuństwo, dulszczyzna, obskurantyzm, zaściankowość), co sprawia, że łatwiej indoktrynować Polaków. W przeciwieństwie do naszego niekolonialnego kraju Czechy i Węgry nie poddały się neoliberalnemu lobby i utrzymują niski wskaźnik nierówności.

Można tylko drwić z wypowiedzi prezesa NBP Marka Belki (akolity, adherenta, poplecznika, a-firmanta rządu PO-PSL). że nasz kraj podąża w stronę stabilności ekonomicznej, nijak jego konkluzja ma się do rzeczywistości. “Wszystkie znaki na niebie” (wskaźniki ekonomiczne) utwierdzają trzeźwo myślących (rozsądnych) ekonomistów, że Polska w wielu obszarach rozwija się typowo dla kraju eksploatowanego w sposób niezrównoważony.

Czy program partii Petru jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP:, który stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej? Odpowiedz brzmi: nie, (w jakimkolwiek stopniu)! Wskazane być świadomym, że istnienie ugrupowania politycznego Nowoczesna uderza w interes narodowy i społeczny Polski i Polaków.

Czy Ryszard Petru (i jego wielcy mocodawcy niewątpliwie stojący za nim), który każde zjawisko ekonomiczne tłumaczy „odwiecznymi prawami rynku” (co samo w sobie jest pozarozumowe, urojone, niedorzeczne, surrealistyczne, alogiczne) dba o sferę socjalną (publiczną służbę zdrowia, publiczną edukacje, publiczne nakłady na mieszkania i na ubezpieczenie od bezrobocia), rynek pracy (jego wielkość i jakość, udział wynagrodzenia w PKB)? Odpowiedz brzmi: nie!

Jakie działania proponuje Petru aby sferę socjalną dofinansować na około 10% PKB (bo na tyle jest niedofinansowana), aby udział pensji w PKB wzrósł o 10% (bo rynek pracy jest zaniedbany i za-mały), aby konkurencyjny przemysł (produkcja zaawansowanych technologii) wzrósł o minimum 2% PKB (bo polskie technologie praktycznie nie liczą się w globalnej konkurencji)? Odpowiedz brzmi: żadnych sensowych, (zdroworozsądkowych, logicznych, uzasadnionych, trzeźwych, dorzecznych, trafnych, słusznych)!

Bez ludzkiej twarzy, krwiożerczy wolnorynkowiec Ryszard Petru żadnych sensownych rozwiązań zmierzających do rozwoju gospodarczego RP, podniesienia poziomu i standardu życia (w szczególności najniższych warstw społecznych) nam nie zaproponuje ponieważ jest orędownikiem niesprawiedliwości społecznej, adherentem plutokratów, krzywdzicielem, (ciemiężcą, rakarzem, oprawcą) prekariatu, afirmantem zagranicznych transnarodowych korporacji, poplecznikiem obcego kapitału, eksponentem zagranicznych instytucji finansowych. M.in. właśnie dlatego w Polsce to prezes Nowoczesnej jest najmniej przyjaźnie nastawiony do finansowania wydatków publicznych poprzez permanentną zamianie obecnego regresywnego systemu podatkowego na progresywny, (wliczając w to polskich magnatów oraz zagraniczny wielki biznes, szczególnie w sektorach usług krajowych).

W RP to ekspansjonista (aneksjonista, “agresor”) Petru jest orędownikiem (głosicielem, krzewicielem, szerzycielem, siewcą, apologetykiem) myśli neoliberalnych, według której opodatkowanie zagranicznego kapitału sektorów produkcyjnych w tzw. strefach ekonomicznych jest” niewskazane”, tym samym wpierając proceder rabowania RP rok w rok na kwotę 60 mld zł, (w wyniku wypływania kapitału z Polski).

Do ogołacania naszego państwa i oskubywania nas obcy kapitał stosuje,(oprócz stref ekonomicznych), m.in. dywidendy, odsetki od pożyczek (udzielonych filiom w RP przez zagraniczne centrale), opłaty franczyzowe za znaki towarowe i usługi. Każdego roku zagraniczny kapitał wytransferuje z Polski gigantyczne środki finansowe, m.in. 30 mld zł w następstwie dywidend, 10 mld zł w konsekwencji pobierania odsetek od pożyczek udzielonych polskim spółkom córkom, 15 mld zł w rezultacie skubania polskich przedstawicielstw zachodnich inwestorów poprzez opłaty za tzw. usługi i znaki towarowe.

Natomiast banki ( przejęte przez obcy kapitał), które w reakcji na tzw. „kryzys frankowy” rozpowszechniają opinie (za pomocą sowicie opłacanych dyżurnych „ekspertów” i dziennikarzy), że „nie mają grosza przy duszy” w rzeczywistości osiągają zysk roczny 16 mld zł.

Kolejnym „sukcesem” (owocem, plonem, konsekwencją, wynikiem) rządów kolacji PO-PSL ( oprócz liderowania wśród europejskich państw postkomunistycznych, według wskaźnika Giniego, w niesprawiedliwości społecznej) jest to, że Polska jest najbardziej łupionym przez zagraniczny kapitał krajem członkowskim UE.

Wychodzi na to, że rząd Kopacz „nie-dostrzega” tych powyższych patologicznych procederów, które wstrząsają w posadach państwem polskim (i nas znacząco, dotkliwie zubożają). Malo tego, wyraża „zadowolenie z tego stanu rzeczy”, czego wyrazem jest przyznanie dyrektorowi operacyjnemu portugalskiej firmy Jeronimo Martins, (przedstawicielowi firmy, która znana była z łamania praw pracowniczych i socjalnych zatrudnionych, unika płacenia danin przy pomocy tzw. optymalizacji podatkowej, lwią cześć wyparowanych zysków w RP przelewa na zagraniczne konta jako dywidendę) Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi RP.

Nasuwa się pytanie: Czyżby Jeronimo Martins „partycypuje” w finansowaniu działalności partii politycznej Platforma Obywatelska? Bo to kolejny „akt uznania” dla sieci handlowej Biedronka, poprzednio głośno nawoływał były szef Rady Ministrów cmokera Donald Tusk( i szefowa PO Kopacz) do kupowania produktów w marketach tej sieci.

2,5 mld zł, tyle zarabiają corocznie sieci handlowe należące do zagranicznego kapitału w Polsce, zaledwie jedną szóstą tej kwoty przeznaczają na inwestycje w naszym kraju. notorycznie (nagminnie) unikają płacenia podatku CIT stosując sztuczki księgowe.

Polskie instytucje naukowe i mainstreamowe media nie interesują tego typu danymi. Możemy liczyć w tej kwestii głównie na zagraniczne organizacje społeczne. „Rąbka tajemnicy” ujawnia nam Global Financial Integrity, według tej organizacji amerykańskiej w latach 2003–2012 wytransferowano z Polski kilkaset miliardów złotych. Okazuje się, że odbyło się to z “błogosławieństwem” ( za aprobatą) polskich władz, gdyż doszło do „uwolnienia” zagranicznych podmiotów gospodarczych od płacenia podatku dochodowego.

Kolejnym „wyczynem” („ dokonaniem” ) rządu koalicji PO-PSL jest doprowadzenie do tego, że RP znalazła się w grupie 20 państw świata, z których w ostatnich latach wypompowano najwięcej kapitału.

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Podziel się na:
  • Facebook
  • Wykop
  • Google Bookmarks
  • PDF
  • Blip
  • Flaker
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ADMIN

About ADMIN

REDAKCJA SERWISU