Dlaczego neoliberalizm jest niebezpieczny i szkodliwy? Cz.1

Dlaczego neoliberalizm jest  niebezpieczny i szkodliwy? Cz.1 Protoplastą neoliberalizmu  jest reaganomika? Neoliberalizm z swojej natury jest autodestrukcyjny? Współczesny leseferyzm zastąpił pryncypium, że firmy walczą o uzyskanie przewagi konkurencyjnej, praktyką uzyskiwania […]

Dlaczego neoliberalizm jest  niebezpieczny i szkodliwy? Cz.1

Protoplastą neoliberalizmu  jest reaganomika? Neoliberalizm z swojej natury jest autodestrukcyjny? Współczesny leseferyzm zastąpił pryncypium, że firmy walczą o uzyskanie przewagi konkurencyjnej, praktyką uzyskiwania przewagi absolutnej? Dla neoliberałów rynek stał się celem samym w sobie? Neoliberalizm niszczy trwałe miejsca pracy, wywołuje gigantyczne rozwarstwienie społeczne, zamykając ścieżkę awansu społecznego dla nizin społecznych? Globalizacja i niczym nieograniczona swoboda przepływu kapitału zrujnuje Amerykę i Europę, doprowadzając do następnej fali światowego kryzysu? Normą jest, że im bardziej neoliberalna gospodarka, tym wyższy poziom bezrobocia, zarazem rosną w zawrotnym tempie dochody najbogatszych? Wypaczeniem rynku pracy jest outsourcing?

 

Protoplastą neoliberalizmu według wielu renomowanych, (uznanych) ekonomistów jest reaganomika (dysfunkcyjna, tzw. rewolucja podażowa). To nurt ekonomii, który stał się fundamentem do powstania wykolejonego, (aberracyjnego, wynaturzonego) neoliberalizmu, który z swojej natury jest autodestrukcyjny, wywoła prędzej czy później samounicestwienie (w druzgocącej większości) zachodnich gospodarek.

Musimy być świadomi, że keynesowska polityka pobudzania popytu działa niemal zawsze, pod warunkiem, że jest realizowana według pierwotnych założeń wielkiego myśliciela w dziedzinie ekonomii Johna Maynarda Keynesa ( a nie w zbękarconej. „skomercjalizowanej” wersji). Do przełomu lat 70. i 80 na Zachodzie keynesizm w gospodarce działał w bardzo okrojonej formie, praktycznie ograniczając się tylko do pobudzania popytu gdy gospodarka zwalniała a gdy przyspieszała powodując inflacje do ograniczenia popytu. Polityka udawania keynesizmu przyniosła opłakane skutki, w latach 70 w transatlantyckim świecie pojawiła się stagflacja ((kompilacja recesji, bezrobocia i wysokiej inflacji).

Jak by tego było mało zaczęła być kreowana (lansowana) z coraz większym rozmachem globalizacja. Biznesowe (plutokratyczne, korporacyjne) tuby indoktrynacyjne w mediach mainstreamowych wykuły chwytliwe propagandowe hasła, którymi oddziaływały na społeczną świadomość (takie jak, przykładowo: „nie ma alternatywy dla zachodniego kapitalizmu”).

Neoliberalizm został stworzony przede wszystkim dla plutokratów i holdingów (syndykatów, kompani, koncernów, konglomeratów, konsorcjów), aby mogły w sposób nieograniczony maksymalizować zyski (toruje drogę do powiększania premii dla najwyższej kadry menedżerskiej).

Neoliberalizm zamordował wszelkie wartości j (jeżeli można to tak nazwać) jakie posiada kapitalizm. Zrujnował (roztrzaskał, pogruchotał) pryncypium (imperatyw), że firmy walczą o uzyskanie przewagi konkurencyjnej, zastępując to praktyką uzyskiwania przewagi absolutnej. Dla neoliberałów rynek stał się celem samym w sobie (zgodnie z dogmatem, że rynek niby najlepiej alokuje zasoby) co jest zgubne i destrukcyjne i nieetyczne (niemoralne).

Rynek ma być drogą do osiągnięcia pewnych celów (m.in. tworzenie solidnych miejsc pracy, podniesienia poziomu życia społeczeństwa, zbudowania państwa dobrobytu w zgodzie z dobrem społecznym w oparciu o społeczeństwo egalitarne – realizujące sprawiedliwą społecznie redystrybucje dóbr i dochodów, „patriotyczny model gospodarczy”).

Neoliberalizm niszczy przyzwoite (trwałe, porządne, rzetelne, miejsca pracy, czyli z ubezpieczaniem społecznym i składka zdrowotną), zakotwiczone w umówię o prace (co pozwala uzyskać prawa pracownicze i socjalne), pokaźnie (nieliche) wynagradzane w zamian racząc nas gigantycznym rozwarstwieniem społecznym, zamykając ścieżkę awansu społecznego dla nizin społecznych (m.in. dla prekariatu) i śmieciowymi umowami (często uzyskując dochód poniżej płacy minimalnej).

Plutokraci i ich akolici, ordynansi na usługach wielkiego biznesu osadzani są w środkach masowego przekazu, w elitach policzonych, aby strzec interesów wielkiego biznesu.

Neoliberalizm zgodnie z mottem neoliberalnej propagandy stwarza owszem wielkie nieograniczone możliwości ale m.in. do korupcji, malwersacji, wyzysku, gigantycznego rozwarstwienia społecznego, skostnienia relacji społecznych, oszustw podatkowych, wyprowadzania nieopodatkowanego kapitału do rajów podatkowych, rozgrabiania (plądrowania) majątku publicznego, zawłaszczania państwowych podmiotów gospodarczych, ogołacania(rabowania) pracowników z praw pracowniczych i socjalnych, łupienia (oskubywania ) konsumentów (klientów), defraudowania społecznych pieniędzy, szabrowania (obrabianiu) budżet skarbu państwa, nielegalnego przywłaszczania praw, czarnego pijaru, dyktatu w mass-mediach lobbingu wąskich grup interesu, rozkwitu zgniłego, (wypaczonego, nieetycznego) public relations , dławienia swobód, praw i wolności obywatelskich, deptania demokracji, tłamszenia pluralizmu, prania brudnych pieniędzy, wprowadzania do obrotu rynkowego nielegalnych towarów, nasilania się na ogromną skale przemytu.

Globalizacja i niczym nieograniczona swoboda przepływu kapitału  rujnuje, (pustoszy, obraca w perzynę, zdewastuje) Amerykę i Europę, pewnie prędzej czy później doprowadzając do hekatomby (następnej fali światowego kryzysu).

Globalizacja niszczy stary porządek, dając w zamian gigantyczny poziom bezrobocia i biedy. W państwie neoliberalnym „prefabrykowane” są ekonomiczne wskaźniki, (które neoliberalni agitatorzy używają do prania mózgów dla obywateli) maskujące: poziom rozwarstwienia, pogarszania się dostępu nizin do usług publicznych, kumulacje kapitału w wielkim prywatnym biznesie, ubożenie lwiej części społeczeństwa, neo-kolonizacje, utratę znaczenia rodzimych podmiotów gospodarczych w gospodarce. Wskaźnik poziomu bezrobocia nie-uwzględnia (w statystykach) ludzi, którzy porzucili poszukiwanie stałej pracy, chwytając się prac dorywczych, itp..

Neoliberalizm to najbardziej arcygroźna, (agresywna, arbitralna, barbarzyńska,bezwzględna, czarcia, dantejska, drapieżna, dyktatorska, dzika, haniebna, herodowa, kasandryczna, koszmarna, krezusowa, przestępcza, zwierzęca, zwyrodniała, żądna krwi ) odmiana kapitalizmu, która gigantycznie premiuje wielki biznes, plutokratów, unicestwiając (dyskredytując) w największym stopniu siłę roboczą.

Wręcz normą, (standardem, regułą, aksjomatem) jest, że im bardziej neoliberalna gospodarka, tym wyższy poziom bezrobocia (zarazem, w zawrotnym tempie, monstrualnie rosną dochody najbogatszych), to wszystko sprawia, że szansa na ożywienie gospodarcze jest znikoma.

Odchyłką, (wypaczeniem, wykolejeniem, anomalią, skrzywieniem, nieprawidłowością) na rynku pracy jest outsourcing, który totalnie upodla miejsca pracy (jest to wytwór neoliberalizmu, kolejne narzędzie tej niezwykle szkodliwej ideologii ekonomicznej do represji prekariatu, cięcia praw pracowniczych i socjalnych do białej kości).

Neoliberalizm (leseferyzm) to totalnie zwyrodniony (zwichnięty, dysfunkcyjny, nienormalny, wypaczony) nimb („teizm”, „wyznanie”) wolnego rynku.

 

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Podziel się na:
  • Facebook
  • Wykop
  • Google Bookmarks
  • PDF
  • Blip
  • Flaker
ADMIN

About ADMIN

REDAKCJA SERWISU