Kulisy działalności i celów czołowych partii politycznych w RP. Zarys ośmioletnich rządów koalicji PO-PSL. Cz.2

Kulisy działalności i celów czołowych partii politycznych w RP. Zarys ośmioletnich rządów koalicji PO-PSL. Cz.2 Rząd Ewy Kopacz poddaje się dyktatowi zachodniego wielkiego biznesu? Upadek kopalń na Górnym Śląsku odbije się […]

Kulisy działalności i celów czołowych partii politycznych w RP. Zarys ośmioletnich rządów koalicji PO-PSL. Cz.2

Rząd Ewy Kopacz poddaje się dyktatowi zachodniego wielkiego biznesu? Upadek kopalń na Górnym Śląsku odbije się na polskiej gospodarce, (jednocześnie) wywołując totalnie negatywne społeczne konsekwencje? Czy Rada Ministrów kolacji PO-PSL finguje kroki zmierzające do uzdrowienia śląskiego górnictwa? Na Śląsku państwowe spółki węglowe aby były opłacalnym przedsięwzięciem gospodarczym muszą funkcjonować na warunkach rynkowych w oparciu o odpowiednią kulturę zarządzania,organizacyjną i pracy? Czy przez osiem lat rządów PO na spółkę z PSL wysprzedano za bezcen majątek narodowy? Pani premier Kopacz wycofuje się z koncepcji połączenia śląskiego górnictwa z energetyką zasłaniając się kodeksem spółek handlowych? Czy obecnie w Polsce występuje proceder ograniczania roli państwa w gospodarce? Czy Rada Ministrów chce zepchnąć problemy górnictwa węgla kamiennego na Śląsku na barki przyszłego rządu?

 

Czyli PO zachowuje się typowo, według wypróbowanego wielokrotnie scenariusza, sprowadzając kierowanie państwem do farsy, pasma porażek politycznych na arenie międzynarodowej, do dezinformacji i matactwa w polityce wewnętrznej.

E. Kopacz z swym marionetkowym rządem (całkowicie zdominowanym przez lobby wielkiego biznesu, (obcego kapitału, zagranicznych inwestorów, neoliberałów, plutokratów, finansistów) bałamuci obywateli, że niby sprawy górnictwa idą w dobrym kierunku. Publicznie uwypukla koszty jakie ponosi państwo w związku z nierentownością niektórych kopalń na Górnym Śląsku (trwa sprzedaż węgla po cenie poniżej zysku) zarazem zapominając, że upadek zakładów gigantycznie odbije się na polskiej gospodarce, (jednocześnie) wywołując kolosalne negatywne społecznie konsekwencje, (m.in. likwidacja setek tysięcy miejsc pracy w sektorze węglowymi i kooperujących branżach około-górniczych).

Pani prezes PO zapomina, że wszyscy Ci co stracą prace (w wyniku zamykania kopalń) płacą podatki dochodowe, ( i podatki jakie ściąga od nich samorząd, itp.). Jeżeli by doszło do likwidacji kopalń (które można przy odpowiednich posunięciach uzdrowić) RP naraża się na ogromne koszta społeczne,  (ludzi wyrzuconych na bruk nie można zostawić samym sobie z ich problemami).

“Dobra ciocia” Ewa finguje kroki zmierzające do uzdrowienia śląskiego górnictwa, przykładowo zamiast wprowadzić obniżkę akcyzy na węgiel kamienny i brunatny rzad decyduje się na okrojenie tej daniny tylko na węgiel kamienny co w konsekwencji naraża tą koncepcje (na łatwą do przewidzenia) porażkę, bo Komisja Europejska zapewne dopatrzy się tu nierówności prawnej, (i będzie to argumentem do storpedowania tego zamierzenia). Nasuwa się pytanie (w tym miejscu) czy w Radzie Ministrów kolacji PO-PSL pracują sami idioci czy to nie jest z premedytacją przeprowadzony sabotaż, który ma “wysadzić w powietrze” plan naprawy (uleczenia) państwowego górnictwa węgla kamiennego na Górnym Śląsku.

Festiwal obietnic be pokrycia jaki ostatnio serwuje rząd Kopacz dla górnictwa na Śląsku jest karygodną, skandaliczną postawą. Koalicja PO-PSL oszukała górników wmawiając im, że energetyka zaangażuje się w projekt tworzenia Nowej Kompanii Węglowej (spółka do tej pory nie powstała).

Najlepiej (pod kątem dobra państwowego i społecznego, racji stanu RP) jak kopalnie zostałyby połączone z elektrowniami . Oczywiście firmy wydobywcze muszą “podporządkować się” energetyce, być wchłonięte przez tą branże w taki sposób aby maksymalnie okroić rady nadzorcze i zarządy. Gdy organy kopalń będą bezpośrednio podporządkowane pod władze zakładów energetycznych,  zlikwiduje się patologiczne zjawisko pączkowania rad nadzorczych i zarządów spółek w celu obsadzania ich przez niezliczone chmary głodnych łupu niekompetentnych “partyjnych kolegów” z grona ugrupowań politycznych będących u steru władzy.

Kopalnie aby były opłacalnym przedsięwzięciem gospodarczym muszą funkcjonować na warunkach rynkowych w oparciu o odpowiednią kulturę zarządzania, (organizacyjną i pracy). Wszelkie nieprawidłowości (anomalia, wynaturzenia, schorzenia) jakie mają obecnie miejsce wewnątrz spółek węglowych powinny być niezwłocznie zlikwidowane (przykładowo gigantyczne wysokie płace członków zarządu, rad nadzorczych, przyjmowanie z klucza politycznego na najwyższe stanowiska kierownicze ludzi niekompetentnych, nie-nieposiadających odpowiednich umiejętności i wiedzy, zbyt duża ilość etatów nie pokrywająca się z rzeczywistym zapotrzebowaniem, „przepełnione” biura,  niewdrażanie nowych technologii, brak środków finansowych na przygotowanie do wydobycia nowych zasobów węgla, przyznawanie przywilejów dla pracowników, którzy nie wykonują ciężkiej pracy górnika dołowego, obciążanie spółek węglowych wypłatą ekwiwalentu węglowego dla górników emerytów, itp.).

Inaczej wystąpi podobna sytuacja jak  w zbrojeniówce, rodzime podmioty gospodarcze z sektora obronnego wykrwawiały się konkurując ze sobą. Wystarczy, że energetyka wchłonie połączone (zintegrowane) śląskie górnictwo (na warunkach rynkowych) i pewnie problemy branży węglowej skończą się. W innym wypadku górnictwo na Górnym Śląsku będzie popadało coraz większy marazm, (zadłużenie) w konsekwencji może dojść do bankructwa zakładów, bo kto kupi od śląskich kopalń węgiel po cenach, które gwarantują opłacalność przy obecnych kosztach wydobycia. Dzięki połączeniu państwowego górnictwa węgla kamiennego z energetyką i jednoczesnego obniżeniu kosztów wydobycia górnictwo wyjdzie z dołka.

Ewa Kopacz i jej “mentor” Donald Tusk przez szereg długich lat wysprzedawali za bezcen majątek narodowy lub totalnie ograniczali wpływ rządu na spółki należące do Skarbu Państwa (sprzedając udziały), sprowadzając państwo do roli często mniejszościowego akcjonariusza. Obecnie nieudolna (bez ludzkiej twarzy) pani premier Kopacz okpiwana przez polskie spółki energetyczne, zamiast wymienić w nich rady nadzorcze i zarządy aby przeforsować politykę państwa, wycofuje się z koncepcji połączenia śląskiego górnictwa z energetyką zasłaniając się kodeksem spółek handlowych. Czyli mamy sytuacje kiedy gnuśna (bierna, obojętna, bezczynna) szefowa Platformy Obywatelskiej zwodzi górników obiecankami, a kiedy przychodzi czas ich realizacji okazuje się, że nie mają pokrycia w rzeczywistości, dodatkowo razi gigantyczna niemoc Ministerstwa Skarbu Państwa i brak z strony tego resortu jakichkolwiek działań zwalczających narastającego neokolonializm, proceder ograniczania roli państwa w gospodarce (przykładowo w czasie konfrontacji na linii rząd – publiczne spółki energetyczne).

Martwota rządów kolacji PO-PSL rujnuje górnictwo węgla kamiennego w Polsce (sytuacja w Kompanii czy Jastrzębskiej Spółce Węglowej jest dramatyczna). Inercja ministra skarbu Andrzeja Czerwińskiego jest totalnie bulwersująca, sprawia wrażenie decydenta, który nie jest w stanie wpłynąć na energetykę, by ta uratowała projekt pod nazwą Nowa Kompania Węglowa.

Obecnie występują na szczytach władzy działania (konduita, behawior)  zmierzające do fingowania polityki państwa wobec górnictwa węgla kamiennego na Górnym Śląsku, podejmowane są doraźne (niespójne z pierwotnymi założeniami) posunięcia, przykładowo nieoczekiwanie spółka Restrukturyzacji Kopalń ogłosiła przetarg na sprzedaż kopalni Brzeszcze, czyli jak znajdzie się zagraniczny nabywca tego zakładu (to pewnie, biorąc pod uwagę obecne otocznie biznesowe w sektorze, dekoniunkturę, sytuacje na rynku węgla, przejmie go za grosze) to będziemy mieli następną odsłonę tragedii państwa polskiego (i społeczeństwa) pod tytułem grabież majtku narodowego RP.

Wszystko wskazuje na to, że kukiełkowa Rada Ministrów Ewy Kopacz chce zepchnąć problemy górnictwa węgla kamiennego na Śląsku na barki przyszłego rządu. Koalicja PO-PSL mistyfikuje działania niby zmierzające do uzdrowienia górnictwa na Górnym Śląsku a tak naprawdę chce tylko dotrwać do końca kadencji.

Nasilają się obawy przedstawicieli społecznych w górnictwie na Śląsku, że Nowa Kompania Węglowa jeżeli nawet jednak powstanie to będzie wydmuszką skazaną na wegetacje i upadek, (pozbawioną planu biznesowego, strategii, dokapitalizowania, z utraconym rynkiem zbytu, bez perspektyw na przyszłość).

Czyli PO zachowuje się typowo, według wypróbowanego wielokrotnie scenariusza, sprowadzając kierowanie państwem do farsy, pasma porażek politycznych na arenie międzynarodowej, do dezinformacji i matactwa w polityce wewnętrznej.

Zasadniczą (nieodłączną) cechą ugrupowania politycznego Kopacz jest uległość, (czołobitność, kapitulanctwo, konformizm, poddaństwo, uniżoność) w stosunku do m.in. zachodnich mocarstw, (zagranicznych korporacji, finansjery, plutokratów), innymi słowy do podmiotów przeprowadzających neokolonizacje Europy Środkowo-Wschodniej (w tym Polski). Warto aby w przypadku wygrania wyborów parlamentarnych przez PiS (najlepiej z poparciem przekraczającym 40%, co pozwali na niczym nieskrepowane, sprawne rządy tej opcji politycznej), powstał bilans otwarcia w sektorze węglowym.

Koalicja PO-PSL doprowadziła do zrujnowania górnictwa węgla kamiennego na Górnym Śląsku, które obecnie generuje gigantyczne straty, totalnie obciążając budżet państwa ( w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2015 roku stratę netto to 1,445 mld zł. W 2014 roku w tym okresie strata wyniosła 772,3 mln zł, a w całym ubiegłym roku – 2,203 mld zł. Łączne zobowiązania i należności sektora to minus 10,830 mld zł.).

 

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Podziel się na:
  • Facebook
  • Wykop
  • Google Bookmarks
  • PDF
  • Blip
  • Flaker
ADMIN

About ADMIN

REDAKCJA SERWISU