Masz pomysł na biznes? – podpowiemy Ci jak zarejestrować działalność gospodarczą i uzyskać wsparcie finansowe na rozkręcenie firmy

Masz pomysł na biznes? – podpowiemy Ci jak zarejestrować działalność gospodarczą i uzyskać wsparcie finansowe na rozkręcenie firmy. Wszem i wobec ogłaszamy – wszystko przemawia za tym, że doczekamy się […]

Masz pomysł na biznes? – podpowiemy Ci jak zarejestrować działalność gospodarczą i uzyskać wsparcie finansowe na rozkręcenie firmy.

Wszem i wobec ogłaszamy – wszystko przemawia za tym, że doczekamy się realizacji projektu – platformy do rejestracji firm w Internecie. Ministerstwo gospodarki zapewnia, że nic nie stanie na przeszkodzie aby z wielką pompą wprowadzić rewolucyjne narzędzie do rejestracji działalności gospodarczej.

Drodzy czytelnicy już od 1 lipca wszyscy chcący spróbować swoich sił w działalności gospodarczej, będą mogli sprawnie i szybko(za pomocą kilku kliniec) założyć działalność gospodarczą. Wielu traktuje rozpoczęcie swojego interesu jak sposób na życie, wielu bardzo szybko i  boleśnie się przekonało, że nie jest to złoty środek na wszystkie nasze bolączki, również wielu wstrzymywało zarejestrowanie „małej działalności gospodarczej” z prozaicznego często powodu jakim jest przytłaczający nadmiar obowiązków już na samym starcie. Teraz będzie można zarejestrować samodzielną działalność, nie ruszając się z domu. o każdej porze dnia i nocy. Po okresie eksperymentu „jednego okienka” jakim nas uraczył aktualny rząd, miejmy nadzieje, że tym razem rozwiązanie te usprawni proces rejestracji działalności gospodarczej, i uwolni, na tym etapie rozpoczynających przygodę z własnym interesem, od styczności z naszymi „przychylnie nastawionymi” do petentów urzędnikami. Nowy sposób zakładania działalności gospodarczej wprowadzany przez rząd nie jest jakimś nowatorskim rozwiązaniem(w europie zachodniej funkcjonuje od lat), ale jak na polskie realia to „rewolucja” w tej materii. Przyszli przedsiębiorcy będą „prowadzeni za rączkę” –  krok po kroku po nieskomplikowanym formularzu na stronie internetowej firma.gov.pl(lub na stronie www.ceidg.gov.pl), aż do samego końca procesu rejestracji działalności gospodarczej. Prze cały 2011 rok pozostanie także druga opcja, czyli skorzystanie z tradycyjnego okienka. Możliwość rozpoczęcia funkcjonowania własnej firmy, to nie wszystko co będzie oferowała nam platforma internetowa, za pomocą witryny zmienimy zakres działania lub danych, aż po wyrejestrowanie działalności. Wszyscy zainteresowani będą mieli wgląd do bazy danych, umożliwi to przedsiębiorcom sprawdzanie swoich kontrahentów.

Na wszystkich, którzy postanowili postawić na własny biznes, czekają  w instytucjach pieniądze, tylko trzeba wiedzieć gdzie i jak po nie sięgnąć.

Z pieniędzy płynących do naszego kraju szerokim strumieniem z UE –  przedsiębiorcy mogą uczknąć na wsparcie i rozwój swojej firmy np. z  programu „Kapitał ludzki” w ramach  działania 6.2. Działanie te, to specjalna pula środków unijnych zarezerwowanych na wspieranie przedsiębiorczości. Szczęśliwcom, którym uda się po gruntownej selekcji zakwalifikować się do końcowego etapu programu, mogą otrzymać bezzwrotną pomoc na założenie i rozkręcenie własnej firmy. Jest „o co się bić”, wybrańcy dostaną w nagrodę za „heroiczną” prace włożoną w projekt (i wytrwałość) dotacje w wysokości 40 tys. zł i sześciomiesięczną tzw. pomoc pomostową. Środki te można m.in.  przeznaczyć na wynajęcie i przystosowanie lokalu do prowadzenia biznesu, zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia, opłacenie licencji (np. w ramach przystąpienia do istniejącej sieci, franczyza). “Wszystkim”,  którzy się zgłoszą do projektu jest gwarantowane darmowe szkolenie z zakresu założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowania biznesplanu, prowadzenia księgowości w firmie, podstaw zatrudniania pracowników oraz z zasad marketingu i reklamy. Niestety tylko nieliczni dostaną dotacje. Założeniem działania jest nieograniczona dostępność do środków, a wiec w projekcie mogą formalnie brać udział wszyscy  z jedynym zastrzeżeniem, – prowadzący działalność gospodarczą obecnie lub w okresie ostatnich 12 miesięcy (przed dniem przystąpienia do projektu)- są wykluczeni z naboru. Dodatkowe kryteria może „dorzucić” organizator (beneficjent) często jest to miasto, co sprawi że grupa osób mogących ubiegać się o dotacje znacząco się zmniejszy. W większości przypadków  organizator wprowadza szereg preferencji (np. w pierwszej kolejności będą brani pod uwagę tylko bezrobotni, itp.).  Program „Kapitał ludzki” umożliwia na specjalne traktowanie wybranej wąskiej grupy ludzi, dlatego wskazane jest w tej kwestii uzyskać niezbędnych informacji u źródła, dzwoniąc do beneficjenta(władze miasta itp.) aby niepotrzebnie nie trącić czasu, bo może wyniknąć taka sytuacja, że nie kwalifikujemy się do programu, choć jesteśmy bezrobotnymi, – ale nie spełniamy kryterium dodatkowego, -przykładowo nie należymy do płci pięknej i nie wracamy na rynek pracy po okresie wychowywania dziecka. Program Kapitał Ludzki, w działaniu 6.2, realizowany jest na terenie całego kraju. W większości regionów instytucjami wdrażającymi działanie 6.2 są wojewódzkie urzędy pracy i tam udajemy się(dzwonimy) aby zaciągnąć niezbędnych informacji. WUP przekazują wybranym beneficjentom (instytucjom, firmom, organizacjom, stowarzyszeniom) –  realizacje działania 6.2. Przykładowo na – dolnośląskim wyboru organizatora projektu dokonuje Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, www.pokl.dwup.pl

Jeżeli odstrasza nas zawiłość i  nadmiar stawianych wymogów w procesie ubiegania się o środki na wsparcie działalności gospodarczej z programu Kapitał Ludzki, skorzystajmy z alternatywnego sposobu zdobycia środków finansowych na rozkręcenie biznesu. Mając pomysł na biznes możemy dostać wsparcie finansowe w Powiatowym Urzędzie Pracy. Podstawowym wymogiem aby ubiegać się pieniądze na działalność, jest status osoby bezrobotnej. Do wzięcia jest kwota w granicach 20 tys. zł. Urząd ustala maksymalna wysokość dotacji mnożąc średnią płace w gospodarce narodowej w ostatnim kwartale przez sześć( warto wiedzieć, że kwota dotacji wynosiła od 2004 roku do 1 lutego 2009 roku równowartość pięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia). Dodatkowo w ramach dotacji mogą zostać nam przyznane środki na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa. Taka forma pomocy pojawiła się 2004 roku, dzięki wejściu w życie tzw. ustawy zatrudnieniowej.  PUP mogą posiłkować się wieloma źródłami finansowania dotacji na działalność gospodarczą, oprócz Funduszu Pracy do dyspozycji mają rezerwy marszałka województwa na działalność gospodarczą, środki unijne Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i ewentualnie rezerwy ministra pracy i polityki społecznej. Niestety nie rzadko zdarza się ze dyrektorzy PUP nie maja już pieniędzy na wsparcie dla nowo upieczonych przedsiębiorców, wtedy należy zachować „zimna krew” i nie zrażając się złożyć wniosek o przyznanie dotacji. O kolejności rozpoznania decyduje bowiem data ich wpłynięcia do urzędu. W sytuacji kiedy nasz wniosek zostanie odrzucany mamy możliwość złożenia następnego, dzięki temu ponownie mammy szanse na zdobycie wsparcia finansowego i co nie mniej ważne możemy się znaleźć na początku kolejki. Nasz wniosek zostanie ponownie rozpatrzony w momencie kiedy urząd dostanie pieniądze. PUP na rozpatrzenie wniosku ma „dyspozycji” 30 dni od daty jego wpłynięcia. Pamiętajmy, że urzędy z powodu ograniczonych środków na dotacje mogą pokusić się o dodatkowe kryteria przy rozpatrywaniu wniosków, często stosowanym wymogiem jest zobowiązanie się np. do wniesienia własnego wkładu majątkowego itp..

Ważne:

Bezrobotny musi zwrócić dotacje, jeśli przestanie prowadzić działalność gospodarczą przed upływem roku. Chcąc obliczyć wysokość maksymalnej dotacji jaką możemy uzyskać z PUP musimy wiedzieć, że cyfrę sześć mnożymy przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia jest przyjmowana na dzień podpisania umowy.

 

Ostatecznie jak wymienione sposoby zdobycia wsparcia finansowego na działalność gospodarczą zawiodą  możemy sięgnąć po kredyt komercyjny.

Nie od dziś wiadomo, że aby dostać kredyt komercyjny należy mieć zdolność  i nieskazitelną historie kredytową(oraz nie za krótką historię działalności) w innym przypadku nie mamy co liczyć, że bank da nam pieniądze na rozwój firmy. Dlatego tak ważny jest system pożyczek, gwarancji lub poręczeń. Aktualnie pojawiła się jaskółka nadziei, że zwiększy się dostępność tego systemu, – województwa zaczęły coraz śmielej przeznaczać część unijnych środków na rozwój systemu (np. poprzez dokapitalizowanie regionalnych funduszy poręczeniowych lub pożyczkowych). Pamiętajmy rozpoczynając przygodę z działalnością gospodarczą darujmy sobie raczej banki jeżeli nie mamy poręczenia(gwarancji), swoja uwagę skierujmy na regionalne fundusze pożyczkowe, większość z nich korzysta z funduszy unijnych, dzięki temu kredyty udzielają na preferencyjnych warunkach, oprócz tego wymogi uzyskania kredytu zredukowane są do minimum. Innym rozwiązaniem jest zdobycie poręczenia od funduszy poreczeniowych, które również korzystają ze środków unijnych, celem ich działalności jest zagwarantowanie spłaty kredytów zaciągniętych w komercyjnych bankach przez raczkujące firmy. Za pomocą tzw. zwrotnych instrumentów wsparcia, fundusze te zdejmują ciężar niebezpieczeństwa nie ściągalności  kredytu z barek banków. Dzięki temu instytucje finansowe liberalniej podchodzą w zakresie udzielania  pożyczek lub kredytów, do klientów – mających poręczenie(gwarancje). W szczególności mogą otwierać drogę do takich instrumentów firmom, które w normalnych warunkach rynkowych nie miałyby możliwości ich pozyskania. Warto śledzić informacje na temat programów unijnych(np. na taki też cel część środków została zarezerwowana w programie „Rozwój Polski wschodniej”), możemy się dowiedzieć gdzie i na jakich zasadach dostaniemy poreczenia9gwarancje) dla banków.

Warto wiedzieć:

Po poręczenia z tego programu udajmy się do:

– Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych, www.pfpk.com

– Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia kredytowe”, www.poreczenia-kredytowe.info

 

 

Mając na uwadze Państwa dobro drodzy czytelnicy, zachęcamy do przeczytania wartościowych publikacji, które przygotują grunt do przygody z własną firmą i uzbroją w wiedzę dającą zapał i nieustępliwość w obranych celach biznesowych (w formie ebooka i/lub książki). Oto książki, które mogą wpłynąć na rozwój i rentowność Państwa firmy i niejednokrotnie ustrzec przed utrata płynności itp. negatywnych zjawisk w działalności gospodarczej. Dzięki przedstawionym w publikacjach radom i gotowym rozwiązaniom na “sytuacje kryzysowe” podczas prowadzenia firmy łatwiej Państwo się uporają z takimi sytuacjami w życiu.
Rekomendujemy książkę:

 

Rekomendujemy książkę:
– “Zwycięska przewaga w biznesie”. ZOBACZ WIĘCEJ
Zwycięska przewaga w biznesie W publikacji autorstwa Pawła Wiącka czytelnik zapozna się m.in. z metodami pozyskiwania klientów, jak skutecznie zamykać transakcje, jak dać się znaleźć użytkownikom Internetu, jak zwiększyć sprzedaż produktów w sklepie internetowym. Książka, powstała ona na bazie specjalnego kursu i jest napisana prostym i zrozumiałym językiem. „Zwycięska przewaga w biznesie” to swoisty niezbędnik dla każdego, kto prowadzi własny biznes i chce, aby rozwijał się on w tempie błyskawicznym.

Proponujemy zapoznać się z bestsellerami w treści nawiązującymi z szeroko pojętą działalnością gospodarczą, czyli najbardziej poczytnymi, najbardziej rozchwytywanymi i pożądanymi TOP PUBLIKACJAMI, KTÓRE Z CAŁĄ PEWNOŚCIĄ WARTO MIEĆ W SWOIM KSIĘGOZBIORZE.

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Podziel się na:
  • Facebook
  • Wykop
  • Google Bookmarks
  • PDF
  • Blip
  • Flaker
ADMIN

About ADMIN

REDAKCJA SERWISU