Podatki Archive

0

Skąd się wziął dobrobyt bogatego Zachodu?

Skąd się wziął dobrobyt bogatego Zachodu? Z bogactwa kapitalistów? Nie! A wiec skąd? Według badaczy, ekspertów, uczonych, na podstawie analizy danych, w oparciu o projekty naukowe prześwietlające te zjawisko, z […]

Skąd się wziął dobrobyt bogatego Zachodu?

Z bogactwa kapitalistów? Nie! A wiec skąd?

Według badaczy, ekspertów, uczonych, na podstawie analizy danych, w oparciu o projekty naukowe prześwietlające te zjawisko, z wysokich płac!

Wysokie honorarium wymuszają, (narzucają, skłaniają,) do innowacji, odkrywczości, pionierskości, prekursorstwa,. Przedsiębiorcy mają wtedy ogromny bodziec, („motywacje”) aby wdrożyć projekt naukowy, usprawnić proces produkcji, czy wprowadzać nowatorskie zmiany w “modelu” organizacji, zarządzania, sprzedaży itp.  Mechanizm, zmian technologicznych, gospodarczych, społecznych i kulturalnych, jaki wystąpił (XVIII wieku w Anglii i Szkocji) w następstwie  „rewolucji przemysłowej” Europejczycy zawdzięczali wysokim uposażeniom.

Rewolucja  przemysłowa to był skutek, ( konsekwencja, pokłosie, rezultat),  wysokich płac. Głównie dzięki temu kraje takie jak m.in. Anglia, Francja, Niderlandy, księstwa niemieckie  z „dzikich”, „troglodyckich”, („jaskiniowych”) regionów Europy (czasy średniowiecza) przemieniły się w zasobne, majętne, „barokowe krainy” (państwa). Zachodnia Europa przeszła „ewolucje kulturową” (cykl), w okresie przechodzenia od ekonomii opartej na rolnictwie i produkcji manufakturowej do opierającej się głównie na mechanicznej produkcji fabrycznej na dużą skalę (przemysłową). Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
0

Są dziedziny w których państwo jest niezbędne? (Czy kapitalizm nie-sprawdza się?)

Są dziedziny w których państwo jest niezbędne? (Czy kapitalizm nie-sprawdza się?) Państwo jest nie do zastąpienia. Jak się chce żyć w cywilizowanych warunkach, trzeba płacić podatki. Gospodarka będzie innowacyjna tylko […]

Są dziedziny w których państwo jest niezbędne? (Czy kapitalizm nie-sprawdza się?)

Państwo jest nie do zastąpienia. Jak się chce żyć w cywilizowanych warunkach, trzeba płacić podatki.

Gospodarka będzie innowacyjna tylko wtedy kiedy badania i rozwój będą finansowane przez środki publiczne?Wysokie podatki gwarantują stabilność finansów publicznych, przyczyniają się do pobudzania gospodarki w zastoju? Kapitalizm, nie zdał egzaminu, w walce z biedą? “Gwoździem do trumny” gospodarek krajów UE  jest odprzemysłowienie?

Podatki powinno się płacić z poczuciem solidarności (jedności) z całym narodem, powinny być wyrazem odpowiedzialności, troski o dobro kraju, ogółu społeczeństwa, powinny być traktowane w kategoriach pragmatyzmu, racjonalności, zdrowego podejścia do ojczyzny, rodziny, do świata nas otaczającego. Ciężar fiskalny pozwala żyć w kraju, który oferuje “zdobycze cywilizacyjne” (oświatę, kulturę, służbę zdrowia, infrastrukturę, publiczny transport zbiorowy, itd.). Państwo stoi na straży ładu społecznego (porządek wynikający m.in. z consensusu, akceptowania przez członków zbiorowości wspólnej hierarchii wartości, wówczas następuje rozwój i postęp), zwalcza przestępczość, oferuje nam komfort życia (urbanizacja, itp.), który byłby nie możliwy bez danin. Państwo organizuje życie społeczne, określa zasady, normy i wartości. Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
0

Obecnie w Polsce mamy system podatkowy, nie-zgodny z artykułem 2 Konstytucji RP, przeciwstawny wobec “zasady sprawiedliwości społecznej”?

Obecnie w Polsce mamy system podatkowy, nie-zgodny z  artykułem 2 Konstytucji RP, przeciwstawny wobec “zasady sprawiedliwości społecznej”? Czy w Polsce panuje sprawiedliwość definiowana jako nakaz tworzenia sprawiedliwego prawa i uchylania […]

Obecnie w Polsce mamy system podatkowy, nie-zgodny z  artykułem 2 Konstytucji RP, przeciwstawny wobec “zasady sprawiedliwości społecznej”?

Czy w Polsce panuje sprawiedliwość definiowana jako nakaz tworzenia sprawiedliwego prawa i uchylania prawa niesprawiedliwego? Są obszary publiczne w których państwo jest absolutnie, (niepodważalnie, niezbicie, definitywnie, niewątpliwie, zdecydowanie, niezaprzeczalnie), nie do zastąpienia.

Niesymetryczność informacji, patologie na styku podmiot państwowy – prywatny, to gigantyczny mankament, dyskwalifikujący, (“bezdyskusyjne’), udział sektora prywatnego w zakresie działań, (dotychczas) będących domeną sektora państwowego. Skutki “romansu” sektora prywatnego z państwowym są dość często “godne pożałowania” (niekorzystne), niektóre obszary gospodarki powinny (bezdyskusyjnie) być zarezerwowane dla sektora państwowego. Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
0

Kierowane przez państwo świadczenia do osób wymagających „opieki” trafiają nie tylko do potrzebujących ale również do wyłudzaczy?

Kierowane przez państwo świadczenia do osób wymagających „opieki” trafiają nie tylko do potrzebujących ale również do wyłudzaczy? „Wielbiciele łatwego pieniądza – na coraz większą skale pobieraja świadczenie opiekuńcze” Niestety zjawisko […]

Kierowane przez państwo świadczenia do osób wymagających „opieki” trafiają nie tylko do potrzebujących ale również do wyłudzaczy?

„Wielbiciele łatwego pieniądza – na coraz większą skale pobieraja świadczenie opiekuńcze”

Niestety zjawisko wyłudzania świadczeń państwowrych przez osoby traktujące je jako dodatkowy zarobek – nasila się.

Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
0

Czy podatek belki naprawdę jest potrzebny? Jak uciec od tego podatku?

Czy podatek belki naprawdę jest potrzebny? Jak uciec od tego podatku? Według przedstawicieli władzy w Polsce jest niezbędny.  Można pokusić się o uwagę, że tak  do końca nie jest to […]

Czy podatek belki naprawdę jest potrzebny? Jak uciec od tego podatku?

Według przedstawicieli władzy w Polsce jest niezbędny.  Można pokusić się o uwagę, że tak  do końca nie jest to prawda.  Wielu z nas  z pewnością wolało aby nie istniał. A czy ten ostatnio „sławny” podatek od dochodów kapitałowych był “od zawsze”?


Ten rodzaj zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych został wprowadzony  ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30a i 30b).

Do tej daty cieszyliśmy się z możliwości uzyskiwania nie okrojonym żadnym podatkiem zyskiem kapitałowym (m.in. od odsetek z lokat bankowych, obligacji, zysków związanych z inwestycjami na giełdzie czy z  funduszami inwestycyjnymi itp.). W kwestii czy ten podatek jest potrzebny – wiele głosów jest  za i przeciw. Zwolennicy zachwalają  że jest nieocenionym źródłem dochodów państwa, jest prostym i efektywnym narzędziem do ściągania z rynku pieniądza  – „myta”  – aby następnie wrzucić to do jednego worka budżetowego i m.in. rozdać dla faworyzowanych grup społecznych (jakimi w naszym kraju niewątpliwie są  górnicy, urzędnicy, nauczyciele – ale to już jest temat na inny artykuł). Przeciwnicy dostrzegają w nim hamulec spowalniający rozwój inwestycji kapitałowych. Uważają że pieniądze  ściągnięte z rynku kapitałowego za pomocą tego „haraczu:” nie przysłużą się tak bardzo PKB  – a w przypadku kiedy by zostały w kieszeniach inwestorów kapitałowych czy przeciętnego Pana Kowalskiego pobudziły by gospodarkę, bardziej napędziły szeroko pojętą konsumpcje a co za tym idzie dały impuls na rozwój koniunktury na rynku. Pewnie prawda jak to w życiu leży gdzieś po środku.

Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: +1 (from 1 vote)