Zgazowanie węgla, na skale przemysłową,” kluczem” do obniżenia cen energii elektrycznej w RP? Cz.2

Zgazowanie węgla, na skale przemysłową,” kluczem” do obniżenia cen energii elektrycznej w RP? Cz.2 Czyste technologie węglowe doprowadzą do uniezależnienia się Polski od rosyjskich surowców energetycznych? Pełny przerób CO2 to […]

Zgazowanie węgla, na skale przemysłową,” kluczem” do obniżenia cen energii elektrycznej w RP? Cz.2

Czyste technologie węglowe doprowadzą do uniezależnienia się Polski od rosyjskich surowców energetycznych? Pełny przerób CO2 to mrzonki? Odnawialne źródła energii nie mają uzasadnienia ekonomicznego. To nieefektywne, nierentowne, kosztowne, „instalacje” produkujące  horrendalnie drogi prąd?

Polska ma ośrodki badawcze  zajmujące się opracowaniem i wdrożeniem na skale przemysłową czystych technologii węglowych. W RP (w bólach) wykluły się takie szacowne instytuty jak, przykładowo, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza czy „wiekowy” Główny Instytut Górnictwa.  Centrum Czystych Technologii Węglowych w Katowicach to ich wspólne przedsięwzięcie.

Miejmy nadzieje, że (potencjalne) osiągnięcia naukowców w zakresie perspektywicznych technologii wykorzystania węgla ujrzą świtało dzienne, wyjdą poza mury CCTW, nie wylądują, (na długie lata) w szufladach instytutów, proces realizacji przedsięwzięcia nie zatrzyma się na poziomie instalacji demonstracyjnej.

Niech polscy uczeni w końcu do czegoś się „konkretnie”, „namacalnie” przydadzą, niech ich osiągnięcia naukowe będą miały wymiar ogólnospołeczny, znacząco rzutujący na rozwój gospodarczy, na skok cywilizacyjny, na przewagę konkurencyjna Polski. Niech ich „wynalazki” nie będą tylko nowinkami opisywanymi w naukowych czasopismach, niech nie będą tylko „chlubą akademickich pasjonatów”, niech w końcu zaczną przyczyniać się do budowy potęgi gospodarczej RP.

Polski węgiel  „domaga się” nowego „wizerunku”, potrzebujemy innego spojrzenia na walory „czarnego złota”. Musimy znaleźć sposoby aby m.in. przy pomocy węgla budować mocarstwo gospodarcze w zgodzie z europejską polityką klimatyczną. Pilne zadanie dla polskich naukowców to zmienienie węgla w akceptowalne społecznie ekologiczne paliwo.

Kraj na Wisłą obdarowany jest przez matkę naturę bogatymi zasobami surowców m.in. węgla kamiennego i brunatnego. RP w 2012 roku zgodnie z danymi PIG władała zasobami węgla kamiennego na poziomie 48,2 mld ton (wydobycie to zaledwie 71,33 mln ton). Natomiast udokumentowane zasoby węgla brunatnego wynosiły 22,58 mld ton, ( jedynie 1,59 mld ton to zasoby złóż zagospodarowanych, wydobycie osiągnęło poziom tylko 64,3 mln ton).

Pojęcie czystych technologii węglowych, szeroko rozumiane, to nie tylko niekonwencjonalne pozyskiwania energii z pokładów węgla, również wydobywanie węgla  z możliwie jak najmniejszym  szkodliwym wpływem na środowisko, co oznacza zagospodarowanie ogromnych ilości metanu, który obecnie jest na kolosalną skale marnowany (wypuszczany jest do atmosfery ilości, które mógłby być alternatywą dla „błękitnego paliwa”,  mógłby być źródłem dochodów dla budżetu państwa ,dzięki eksportowi).

Nie stosowanie czystych technologi węglowych zaprzepaszcza gigantyczną szanse Polski na wielkie przyspieszenie rozwoju gospodarczego, na uniezależnienie się od rosyjskich surowców energetycznych, na produkcje energii elektrycznej w zgodzie z (irracjonalnie) zaostrzaną polityką klimatyczną UE.

Węgiel jest  spostrzegany przez ekologów jako główny “winowajca” wysokiej emisji gazów cieplarnianych. „Dyskredytowanie “czarnego złota” nasila się w europejskich mass-mediach, od lat.

Polska musi zrobić wszystko co w jej mocy, wznieść się na szczyty swoich możliwości, angażując m.in.  sektor państwowy (m.in. branże energetyczną, węglową ,przemysł gazowy, instytuty naukowe, wyższe uczelnie, włodarzy, decydentów, polityków, itp..) aby użyć węgla jako głównego budulca mocarstwowości gospodarczej RP w zgodzie z środowiskiem, europejską polityką klimatyczną.

Polska ma ogromne pokłady węgla, wystarczy że użyjemy odpowiednich, innowacyjnych, twórczych, nowoczesnych technologii aby je zagazować. Instalacje z zakresu zgazowania węgla są już w posiadaniu polskiej nauki, Centrum Czystych Technologii Węglowych w Katowicach obecnie podejmuje „nieśmiałe”, na razie „lękliwe kroki”, przeprowadza eksperymenty komercyjne w kopalniach, są na etapie tak zwanej „skali ćwierćtechnicznej”), dodajmy naszym naukowcom odwagi aby zaczęli pod rękę z zarządami spółek węglowych, decydentami branży energetycznej, gazowej itp. realizować przedsięwzięcia  zgazowywania węgla na (wielką ) przemysłową skale.

Jest o co walczyć, jest wielka motywacja uczonych (bynajmniej powinna być) w grę wchodzi potężny impuls gospodarczy, jakim byłoby zgazowanie pokładów węgla w Polsce do produkcji energii eklektycznej, paliw.

Byłaby to trampolina do skoku w inną “rzeczywistość gospodarczą”, można to porównać do odkrycia złóż gazu i ropy na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. RP dostałby wielką szanse na “wdrapanie się” na poziom rozwoju gospodarczego, dobrobytu porównywalnego do Norwegii.

Zgazowanie węgla, na skale przemysłową może zaspokoić całkowite potrzeby naszego kraju na gaz (uniezależnić się od surowców rosyjskich) przekształcić nasz kraj z importera gazu w eksportera, to wszystko może doprowadzić do  bumu gospodarczego, rozkwitu przemysłu, ewolucji cywilizacyjnej m.in. w sferze społeczno-gospodarczej, przynieść gigantyczne zyski dla skarbu państwa, potężne środki na inwestycje m.in. infrastrukturalne, przemysłowe, umożliwić  modernizacje, unowocześnienie, powiększenie potencjału militarnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (budowa mocarstwa militarnego).

Przedsięwzięcia urealniające  inicjatywę  („idee”) czystych technologii węglowych trwa. Nasi wybitni naukowcy „odpalili z pompą” próbne instalacje produkujące paliwo z węgla jak również umożliwiające zgazowanie go m.in. w kopalni doświadczalnej Barbara w Mikołowie. Większy potencjał ekonomiczny, bardziej mający znamiona „etapu produkcji” niż udoskonalania technologii, ma inwestycja doświadczalne w  kopalni Wieczorek, rozmiar prac badawczych jest dziesięciokrotnie większy (podziemne zgazowanie węgla) niż w KD Barbara.

Niestety to wszytko to na razie eksperymenty, (doświadczenia), które dopiero maja potwierdzić założenia, na bazie których powstanie projekt technologiczny instalacji demonstracyjnej zdatnej do wykorzystania w przemyśle.

Prognozuje się, że technologia podziemnego zgazowania ma zostać  „wcielona do służby” RP (w imię racji stanu), zainicjować ogromny skok cywilizacyjny, przełom gospodarczy, być lokomotywą wzrostu, około roku 2020.

Niestety jest to dość daleka perspektywa, jeżeli w takim tempie mają przebiegać prace nad nią, to powstaje pytanie czy nie lepiej kupić gotowej( licencji ) i zacząć wdrażać, już w obecnym roku, na skale przemysłową, technologie gazowani węgla w Polsce.

Rodzimym  naukowcom można by ostatecznie” zostawić” do głębszych długoletnich analiz technologie spalania węgla w tlenie pod wysokim ciśnieniem. Mają bardzo dużo czasu aby ja zrealizować  na skale ekonomicznie uzasadnioną, komercyjną, (następnie) przemysłową, wyznaczyli sobie termin na lata 2020-2025. Jedynym z niewielu symptomów  wyjścia z hermetycznej kopuły, otwarcia się na świat polskich naukowców, jest współpraca rodzimych instytutów badawczych z m.in. Stanami Zjednoczonymi, Tajwanem.

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Podziel się na:
  • Facebook
  • Wykop
  • Google Bookmarks
  • PDF
  • Blip
  • Flaker
ADMIN

About ADMIN

REDAKCJA SERWISU