Angeli Merkel Archive

0

Mapa polskiej sceny politycznej 2015 roku. Cz.3

Mapa polskiej sceny politycznej 2015 roku. Cz.3   Czy rząd RP zdominowany jest przez “figurantów” działających na zlecenie transnarodowych korporacji? Mateusz Szczurek firmując swoim nazwiskiem pseudo-reformy (sprzeczne z doktrynami ekonomicznymi) […]

Mapa polskiej sceny politycznej 2015 roku. Cz.3

 

Czy rząd RP zdominowany jest przez “figurantów” działających na zlecenie transnarodowych korporacji? Mateusz Szczurek firmując swoim nazwiskiem pseudo-reformy (sprzeczne z doktrynami ekonomicznymi) wbrew zapowiedziom stał się politykiem? Janusz Lewandowski jest współodpowiedzialny za irracjonalną wysprzedaż za bezcen polskiego majątku narodowego, przyczynił się do eliminacji 2/3 uspołecznionych przedsiębiorstw oraz usunięcia z rynku pracy 10 mln współobywateli? Czy ekonomista, który wielokrotnie stawał przed obliczem sądu jako oskarżony w sprawie defraudacji majtku publicznego jest czołowym prominentem PO? Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk wymusił na polskim rządzie przyjecie znacznej liczby imigrantów, tym samym występując przeciwko Polsce (i działając wbrew woli polskiego społeczeństwa)?

 

Interesującą postacią rządu Kopacz jest Mateusz Szczurek (protegowany byłego ministra finansów Rostowskiego), człowiek wykreowany na notabla przez zachodnią finansjerę (“adept holenderskiej szkoły” zarządzania bankiem), “wychowanek” zachodnich kapitalistów. Wprowadzony do rządu Kopacz “tylnymi drzwiami” dla zachowania “niepoznaki” głoszący, że jest keynesistą (zwolennikiem ekonomii popytu). Jeszcze bardziej ciekawsze są jego pierwsze wywiady jakie udzielał mass-mediom tuż pod podjęciu pracy w Radzie Ministrów, otóż twierdził, że jest apolityczny, że nigdy nie da się zwerbować do polityki, że ma profesjonalny i “neutralny”, (” niezależny”) stosunek (podejście) do piastowanej funkcji ministra finansów.

Obecnie jego postulaty dostosowane są do potrzeb politycznych ugrupowania Kopacz, posłusznie realizuje wytyczne zarządu partii PO, na domiar złego firmuje swoim nazwiskiem pseudo-reformy (niezgodne z głoszonymi przez niego tezami, sprzecznymi z jakimkolwiek doktrynami ekonomicznymi, niedorzeczne i irracjonalne, podważające jego autorytet. Wyraźnie to pokazuje, że jest niewiarygodny (i nieprawdomówny), dobitnie udowadnia, że jego nastawienie prospołeczne było (“raczej”) tylko zgrabnym zabiegiem wprowadzającym w błąd opinie publiczną i instrumentem propagandy do nadania temu rządu (bardziej) ludzkiej twarzy, dosadnie to uwidacznia, że wbrew zapowiedziom stał się politykiem. Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0

Czy “interes europejski” oznacza troskę o dobro wszystkich obywateli UE?

Czy “interes europejski” oznacza troskę o dobro wszystkich obywateli UE? Kraje słabe gospodarczo w strefie euro uzależniają od RFN w wyniku tzw. balotów? Czy Trójka (KE, EBC oraz MFW) dba […]

Czy “interes europejski” oznacza troskę o dobro wszystkich obywateli UE?

Kraje słabe gospodarczo w strefie euro uzależniają od RFN w wyniku tzw. balotów? Czy Trójka (KE, EBC oraz MFW) dba głównie o interes wierzycieli?

 

Pojęcia takie jak „interes europejski” czy „europejska podmiotowość” wykreowane przez UE i zdefiniowane w unijnych traktatach są komunałami, otoczką propagandową do realizowania interesów narodowych najsilniejszych państw członkowskich Wspólnoty.

Maskarada na Starym Kontynencie trwa w najlepsze czołowi aktorzy spektaklu pod tytułem „interes europejski” usiłują uszczknąć jak najwięcej z europejskiego tortu odwołują się do „wspólnotowej narracji”. Zachodnie mocarstwa i europejskie organy „trwając w jedności” narzucają korzystne dla siebie rozwiązania wobec kryzysu w Eurolandzie na peryferyjnych krajach. Tak jak Ukraina jest dla Rosji poligonem dla swojej armii tak Południowa i Środkowo-Wschodnia Europa jest królikiem doświadczalnym dla Niemiec w kwestii wymyślonego przez Berlin (wyłącznie na swoje potrzeby) tzw. austerity (program „reform oszczędnościowych”). Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)