0

Są dziedziny w których państwo jest niezbędne? (Czy kapitalizm nie-sprawdza się?)

Są dziedziny w których państwo jest niezbędne? (Czy kapitalizm nie-sprawdza się?) Państwo jest nie do zastąpienia. Jak się chce żyć w cywilizowanych warunkach, trzeba płacić podatki. Gospodarka będzie innowacyjna tylko […]

Są dziedziny w których państwo jest niezbędne? (Czy kapitalizm nie-sprawdza się?)

Państwo jest nie do zastąpienia. Jak się chce żyć w cywilizowanych warunkach, trzeba płacić podatki.

Gospodarka będzie innowacyjna tylko wtedy kiedy badania i rozwój będą finansowane przez środki publiczne?Wysokie podatki gwarantują stabilność finansów publicznych, przyczyniają się do pobudzania gospodarki w zastoju? Kapitalizm, nie zdał egzaminu, w walce z biedą? “Gwoździem do trumny” gospodarek krajów UE  jest odprzemysłowienie?

Podatki powinno się płacić z poczuciem solidarności (jedności) z całym narodem, powinny być wyrazem odpowiedzialności, troski o dobro kraju, ogółu społeczeństwa, powinny być traktowane w kategoriach pragmatyzmu, racjonalności, zdrowego podejścia do ojczyzny, rodziny, do świata nas otaczającego. Ciężar fiskalny pozwala żyć w kraju, który oferuje “zdobycze cywilizacyjne” (oświatę, kulturę, służbę zdrowia, infrastrukturę, publiczny transport zbiorowy, itd.). Państwo stoi na straży ładu społecznego (porządek wynikający m.in. z consensusu, akceptowania przez członków zbiorowości wspólnej hierarchii wartości, wówczas następuje rozwój i postęp), zwalcza przestępczość, oferuje nam komfort życia (urbanizacja, itp.), który byłby nie możliwy bez danin. Państwo organizuje życie społeczne, określa zasady, normy i wartości. Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)