energetyka Archive

0

Kulisy działalności i celów czołowych partii politycznych w RP. Zarys ośmioletnich rządów koalicji PO-PSL. Cz.5

Kulisy działalności i celów czołowych partii politycznych w RP. Zarys ośmioletnich rządów koalicji PO-PSL. Cz.5   Brak odpowiedniego dozoru energetyki ze strony Ministerstw Skarbu Państwa i deficyt inwestycji w moce […]

Kulisy działalności i celów czołowych partii politycznych w RP. Zarys ośmioletnich rządów koalicji PO-PSL. Cz.5

 

Brak odpowiedniego dozoru energetyki ze strony Ministerstw Skarbu Państwa i deficyt inwestycji w moce wytwórcze skutkuje niedoborami energii elektrycznej? Czy racjonalnym systemowym rozwiązaniem jest wprowadzenie rynku mocy? W Polsce elektrownie węglowe w lwiej części są wyeksploatowane, projektowane i budowane w poprzednim wieku? Czy rzetelna strategia dla energetyki powstanie dopiero, kiedy rządy przejmie opozycja? Dokument „Polityka Energetyczna Polski”, przedstawiony przez rząd Kopacz, jest zbiorem ogólników i pobożnych życzeń?

 

Koalicja PO-PiS na liście ofiar (swojej) nieodpowiedzialnej wewnętrznej polityki ma (również) energetykę. Przez osiem lat rzadow PO doszło do gigantycznej abnegacji w zakresie niezbędnych inwestycji, (które mają na celu odtworzyć potencjał wytwórczy), ponieważ jak powszechnie wiadomo elektrownie po pewnym czasie nie nadają się do eksploatacji albo koszty remontu są nieopłacalne. Brak odpowiedniego dozoru (kontroli) ze strony Ministerstw Skarbu Państwa w połączeniu z zwlekaniem branży energetycznej z dziamaniami zmierzającymi do podnoszeniem mocy wytwórczych obecnie skutkuje niedoborami energii elektrycznej. Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
0

Kulisy działalności i celów czołowych partii politycznych w RP. Zarys ośmioletnich rządów koalicji PO-PSL. Cz.2

Kulisy działalności i celów czołowych partii politycznych w RP. Zarys ośmioletnich rządów koalicji PO-PSL. Cz.2 Rząd Ewy Kopacz poddaje się dyktatowi zachodniego wielkiego biznesu? Upadek kopalń na Górnym Śląsku odbije się […]

Kulisy działalności i celów czołowych partii politycznych w RP. Zarys ośmioletnich rządów koalicji PO-PSL. Cz.2

Rząd Ewy Kopacz poddaje się dyktatowi zachodniego wielkiego biznesu? Upadek kopalń na Górnym Śląsku odbije się na polskiej gospodarce, (jednocześnie) wywołując totalnie negatywne społeczne konsekwencje? Czy Rada Ministrów kolacji PO-PSL finguje kroki zmierzające do uzdrowienia śląskiego górnictwa? Na Śląsku państwowe spółki węglowe aby były opłacalnym przedsięwzięciem gospodarczym muszą funkcjonować na warunkach rynkowych w oparciu o odpowiednią kulturę zarządzania,organizacyjną i pracy? Czy przez osiem lat rządów PO na spółkę z PSL wysprzedano za bezcen majątek narodowy? Pani premier Kopacz wycofuje się z koncepcji połączenia śląskiego górnictwa z energetyką zasłaniając się kodeksem spółek handlowych? Czy obecnie w Polsce występuje proceder ograniczania roli państwa w gospodarce? Czy Rada Ministrów chce zepchnąć problemy górnictwa węgla kamiennego na Śląsku na barki przyszłego rządu?

 

Czyli PO zachowuje się typowo, według wypróbowanego wielokrotnie scenariusza, sprowadzając kierowanie państwem do farsy, pasma porażek politycznych na arenie międzynarodowej, do dezinformacji i matactwa w polityce wewnętrznej.

E. Kopacz z swym marionetkowym rządem (całkowicie zdominowanym przez lobby wielkiego biznesu, (obcego kapitału, zagranicznych inwestorów, neoliberałów, plutokratów, finansistów) bałamuci obywateli, że niby sprawy górnictwa idą w dobrym kierunku. Publicznie uwypukla koszty jakie ponosi państwo w związku z nierentownością niektórych kopalń na Górnym Śląsku (trwa sprzedaż węgla po cenie poniżej zysku) zarazem zapominając, że upadek zakładów gigantycznie odbije się na polskiej gospodarce, (jednocześnie) wywołując kolosalne negatywne społecznie konsekwencje, (m.in. likwidacja setek tysięcy miejsc pracy w sektorze węglowymi i kooperujących branżach około-górniczych). Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
0

Polska rzeczywistość polityczna. Meandry polityki gospodarczej (wewnętrznej i zagranicznej) RP. Cz.1

Polska rzeczywistość polityczna. Meandry polityki gospodarczej (wewnętrznej i zagranicznej) RP. Cz.1 Czyste technologie węglowe są “lekiem” na „chorobę”, która trawi nasze górnictwo? Gotowe już niebawem niemieckie technologie CCS staną się […]

Polska rzeczywistość polityczna. Meandry polityki gospodarczej (wewnętrznej i zagranicznej) RP. Cz.1

Czyste technologie węglowe są “lekiem” na „chorobę”, która trawi nasze górnictwo? Gotowe już niebawem niemieckie technologie CCS staną się tak powszechne jak obecnie technologie OZE? Unia zdecydowała się na zniszczenie konkurencyjności polskiej energetyki? W Niemczech opracowano technologie, które zmniejszą emisje CO2 do zera, dodatkowo umożliwiając zarabianie na tym? Obecny rząd, kolacji PO-PSL markuje ruchy zmierzające do uzdrowienia sytuacji w górnictwie? PO jest knechtem zachodniego spekulacyjnego świata finansów? Czy Rząd RP obecnie jest bardzo słaby, podatny na naciski wąskich grup interesu, działa pod dyktando biznesu? PO okrada społeczeństwo z przywilejów socjalnych i praw pracowniczych. Równocześnie wszelkie wolne środki budżetowe kieruje do prywatnych podmiotów gospodarczych? Grupa Azoty zrealizuje inwestycje – budowy instalacji do zgazowania węgla? UE morduje polskie, (państwowe), górnictwo?

 

Technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla są w Polsce zupełnie ignorowane. Jakby nikt z naszych krajanów nie dostrzegał tego, że jest to zloty środek na „całe zło” jakie niesie RP polityka klimatyczna UE. Z coraz większym impetem nakręca się spirala obostrzeń Unii nakładanych na państwa członkowskie wglądem emisji CO2, dlatego technologia wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) stają się niezbędna aby uciec od (coraz większych) narzucanych „opłat” za emisje dwutlenku węgla przez machinę urzędniczą Brukseli a co nie mniej ważnej staje się opłacalna, “inicjowane” to jest przez państwa starej UE. Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
0

Meandry branży górniczej na Górnym Śląsku. Prawa pracownicze i socjalne w RP. Cz.3

Meandry branży górniczej na Górnym Śląsku. Prawa pracownicze i socjalne w RP. Cz.3 Jak zachować równowagę pomiędzy równością społeczną a wolnością gospodarczą? Jaki jest najlepszy systemem gospodarczy i polityczny na […]

Meandry branży górniczej na Górnym Śląsku. Prawa pracownicze i socjalne w RP. Cz.3

Jak zachować równowagę pomiędzy równością społeczną a wolnością gospodarczą? Jaki jest najlepszy systemem gospodarczy i polityczny na świecie? Przywileje górnicze. Skuteczność działań, Państwowej Inspekcji Pracy, zmierzających do egzekwowania od pracodawców m.in.  przestrzegania Kodeksu Pracy. Recepty, na poprawę stanu finansowego, konkurencyjności, śląskich kopalń. Metody na nisko kosztową działalność gospodarczą spółek węglowych. Procedury zwalczania patologii w górnictwie. Strategia wyjścia „polskiego węgla kamiennego” z „kryzysu”. Pozytywna zależność energetyki od górnictwa. Wspólne inwestycje górników i energetyków w celu zwiększenia polskiej mocy wytwórczej energii elektrycznej (wielkości produkcji).” Czarne złoto” (szczególną rola sektora węglowego dla bezpieczeństwa energetycznego kraju).

Nakłady inwestycyjne powinny być racjonalne, zgodne z polityką wewnętrzną spółek węglowych, potrzebami i realnym “potencjałem wydobywczym” złóż węgla. Należy śledzić branżowe trendy w ,, najnowszych osiągnięciach technologicznych”.

Współpracować z polskim instytutami naukowymi, kreować przy pomocy inżynierów, uczonych, nowe rozwiązania technologiczne umożliwiające  opłacalne wydobycie węgla  z głębokości, które  dotychczas były „nie-rentowne”.

W zamkniętych kopalniach należy bezwzględnie wprowadzić na skale przemysłową, technologie gazowani węgla, (pod ziemią), (tym bardziej ,że ma to poparcie UE, przedsięwzięcia są współfinansowane przez Wspólnotę).

Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
0

Meandry branży górniczej na Górnym Śląsku. Prawa pracownicze i socjalne w RP. Cz.2

Meandry branży górniczej na Górnym Śląsku. Prawa pracownicze i socjalne w RP. Cz.2 Jak zachować równowagę pomiędzy równością społeczną a wolnością gospodarczą? Jaki jest najlepszy systemem gospodarczy i polityczny na […]

Meandry branży górniczej na Górnym Śląsku. Prawa pracownicze i socjalne w RP. Cz.2

Jak zachować równowagę pomiędzy równością społeczną a wolnością gospodarczą? Jaki jest najlepszy systemem gospodarczy i polityczny na świecie? Przywileje górnicze. Skuteczność działań, Państwowej Inspekcji Pracy, zmierzających do egzekwowania od pracodawców m.in.  przestrzegania Kodeksu Pracy. Recepty, na poprawę stanu finansowego, konkurencyjności, śląskich kopalń. Metody na nisko kosztową działalność gospodarczą spółek węglowych. Procedury zwalczania patologii w górnictwie. Strategia wyjścia „polskiego węgla kamiennego” z „kryzysu”. Pozytywna zależność energetyki od górnictwa. Wspólne inwestycje górników i energetyków w celu zwiększenia polskiej mocy wytwórczej energii elektrycznej (wielkości produkcji).” Czarne złoto” (szczególną rola sektora węglowego dla bezpieczeństwa energetycznego kraju).

W Polsce nadzór nad przestrzeganiem praw pracowniczych to fikcja. W RP prawo pracy “nie-chroni” pracownika zatrudnionego na etat.

Nie ma „szeryfa” w formie instytucji, który by egzekwował respektowanie kodeksu pracy. Instytucją, która w zamierzeniu ustawodawcy powinna strzec praw pracowniczych jest Państwowa Inspekcja Pracy, ale to “wydmuszka”, fasadowy  organ nadzoru i kontroli, pozbawiony narzędzi które w sposób rzeczywisty by egzekwowały przestrzeganie prawa pracowniczego w Polsce. Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
0

Meandry branży górniczej na Górnym Śląsku. Prawa pracownicze i socjalne w RP. Cz.1

Meandry branży górniczej na Górnym Śląsku. Prawa pracownicze i socjalne w RP. Cz.1 Jak zachować równowagę pomiędzy równością społeczną a wolnością gospodarczą? Jaki jest najlepszy systemem gospodarczy i polityczny na […]

Meandry branży górniczej na Górnym Śląsku. Prawa pracownicze i socjalne w RP. Cz.1

Jak zachować równowagę pomiędzy równością społeczną a wolnością gospodarczą? Jaki jest najlepszy systemem gospodarczy i polityczny na świecie? Przywileje górnicze. Skuteczność działań, Państwowej Inspekcji Pracy, zmierzających do egzekwowania od pracodawców m.in.  przestrzegania Kodeksu Pracy. Recepty, na poprawę stanu finansowego, konkurencyjności, śląskich kopalń. Metody na nisko kosztową działalność gospodarczą spółek węglowych. Procedury zwalczania patologii w górnictwie. Strategia wyjścia „polskiego węgla kamiennego” z „kryzysu”. Pozytywna zależność energetyki od górnictwa. Wspólne inwestycje górników i energetyków w celu zwiększenia polskiej mocy wytwórczej energii elektrycznej (wielkości produkcji).” Czarne złoto” (szczególną rola sektora węglowego dla bezpieczeństwa energetycznego kraju).

Władza pieniądza. Kult pieniądza jak zwał tak zwał, jedno jest pewne, te zjawisko zagraża naszej wolności. Osiemdziesięciu pięciu “ludzików” zagarnęło połowę świata (są w stanie wykupić pół globu), to jest „przerażające” i „wstrząsające” jak  ultra-liberalizm niszczy szeroko pojętą sprawiedliwość społeczną.  Jesteśmy “wrażliwym narodem”, mamy w sobie „ułańską fantazje” w chwilach dramatycznych dla państwa, (RP) potrafimy się zjednoczyć, rzucić wszystko co mamy (życie) na “szale zwycięstwa”, nad naciągającym wrogiem. Niestety tylko w chwilach grozy, zagrożenia stajemy na wysokości zadania, kiedy emocje opadają,  niebezpieczeństwo mija, stajemy się tacy jacy jakimi jesteśmy „na co-dzień”, pasywni, minimalistyczni, bierni, nieudolni, o niskim poczuciu odpowiedzialności za kraj, mistyfikujący działania zmierzające do rozwoju kraju, do budowy potęgi gospodarczej i militarnej naszej ojczyzny.  Patriotyzm “mamy we krwi”,  miłość do wolności, swobód, praw ( i wolności) obywatelskich również.  Ale nie dostrzegamy inteligentnego, „zamaskowanego”, wyrachowanego wroga, który zagraża naszemu bytowi (łącznie z utratą suwerenności) tym nieprzyjacielem jest, według mnie, neoliberalizm. Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
1

Można zarobić na słupach lub kablach przesyłowych na prywatnych gruntach?

Można zarobić na słupach lub kablach przesyłowych na prywatnych gruntach? Okazuje się że tak. Wystarczy niezbędna wiedza i zostaniemy zasileni dodatkowym zastrzykiem pieniędzy. (często jest to „niemała” kwota).

Można zarobić na słupach lub kablach przesyłowych na prywatnych gruntach?

Okazuje się że tak. Wystarczy niezbędna wiedza i zostaniemy zasileni dodatkowym zastrzykiem pieniędzy. (często jest to „niemała” kwota).

Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)