górnictwo Archive

0

Polska rzeczywistość polityczna. Meandry polityki gospodarczej (wewnętrznej i zagranicznej) RP. Cz.1

Polska rzeczywistość polityczna. Meandry polityki gospodarczej (wewnętrznej i zagranicznej) RP. Cz.1 Czyste technologie węglowe są “lekiem” na „chorobę”, która trawi nasze górnictwo? Gotowe już niebawem niemieckie technologie CCS staną się […]

Polska rzeczywistość polityczna. Meandry polityki gospodarczej (wewnętrznej i zagranicznej) RP. Cz.1

Czyste technologie węglowe są “lekiem” na „chorobę”, która trawi nasze górnictwo? Gotowe już niebawem niemieckie technologie CCS staną się tak powszechne jak obecnie technologie OZE? Unia zdecydowała się na zniszczenie konkurencyjności polskiej energetyki? W Niemczech opracowano technologie, które zmniejszą emisje CO2 do zera, dodatkowo umożliwiając zarabianie na tym? Obecny rząd, kolacji PO-PSL markuje ruchy zmierzające do uzdrowienia sytuacji w górnictwie? PO jest knechtem zachodniego spekulacyjnego świata finansów? Czy Rząd RP obecnie jest bardzo słaby, podatny na naciski wąskich grup interesu, działa pod dyktando biznesu? PO okrada społeczeństwo z przywilejów socjalnych i praw pracowniczych. Równocześnie wszelkie wolne środki budżetowe kieruje do prywatnych podmiotów gospodarczych? Grupa Azoty zrealizuje inwestycje – budowy instalacji do zgazowania węgla? UE morduje polskie, (państwowe), górnictwo?

 

Technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla są w Polsce zupełnie ignorowane. Jakby nikt z naszych krajanów nie dostrzegał tego, że jest to zloty środek na „całe zło” jakie niesie RP polityka klimatyczna UE. Z coraz większym impetem nakręca się spirala obostrzeń Unii nakładanych na państwa członkowskie wglądem emisji CO2, dlatego technologia wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) stają się niezbędna aby uciec od (coraz większych) narzucanych „opłat” za emisje dwutlenku węgla przez machinę urzędniczą Brukseli a co nie mniej ważnej staje się opłacalna, “inicjowane” to jest przez państwa starej UE. Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
0

Meandry branży górniczej na Górnym Śląsku. Prawa pracownicze i socjalne w RP. Cz.3

Meandry branży górniczej na Górnym Śląsku. Prawa pracownicze i socjalne w RP. Cz.3 Jak zachować równowagę pomiędzy równością społeczną a wolnością gospodarczą? Jaki jest najlepszy systemem gospodarczy i polityczny na […]

Meandry branży górniczej na Górnym Śląsku. Prawa pracownicze i socjalne w RP. Cz.3

Jak zachować równowagę pomiędzy równością społeczną a wolnością gospodarczą? Jaki jest najlepszy systemem gospodarczy i polityczny na świecie? Przywileje górnicze. Skuteczność działań, Państwowej Inspekcji Pracy, zmierzających do egzekwowania od pracodawców m.in.  przestrzegania Kodeksu Pracy. Recepty, na poprawę stanu finansowego, konkurencyjności, śląskich kopalń. Metody na nisko kosztową działalność gospodarczą spółek węglowych. Procedury zwalczania patologii w górnictwie. Strategia wyjścia „polskiego węgla kamiennego” z „kryzysu”. Pozytywna zależność energetyki od górnictwa. Wspólne inwestycje górników i energetyków w celu zwiększenia polskiej mocy wytwórczej energii elektrycznej (wielkości produkcji).” Czarne złoto” (szczególną rola sektora węglowego dla bezpieczeństwa energetycznego kraju).

Nakłady inwestycyjne powinny być racjonalne, zgodne z polityką wewnętrzną spółek węglowych, potrzebami i realnym “potencjałem wydobywczym” złóż węgla. Należy śledzić branżowe trendy w ,, najnowszych osiągnięciach technologicznych”.

Współpracować z polskim instytutami naukowymi, kreować przy pomocy inżynierów, uczonych, nowe rozwiązania technologiczne umożliwiające  opłacalne wydobycie węgla  z głębokości, które  dotychczas były „nie-rentowne”.

W zamkniętych kopalniach należy bezwzględnie wprowadzić na skale przemysłową, technologie gazowani węgla, (pod ziemią), (tym bardziej ,że ma to poparcie UE, przedsięwzięcia są współfinansowane przez Wspólnotę).

Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
0

Meandry branży górniczej na Górnym Śląsku. Prawa pracownicze i socjalne w RP. Cz.2

Meandry branży górniczej na Górnym Śląsku. Prawa pracownicze i socjalne w RP. Cz.2 Jak zachować równowagę pomiędzy równością społeczną a wolnością gospodarczą? Jaki jest najlepszy systemem gospodarczy i polityczny na […]

Meandry branży górniczej na Górnym Śląsku. Prawa pracownicze i socjalne w RP. Cz.2

Jak zachować równowagę pomiędzy równością społeczną a wolnością gospodarczą? Jaki jest najlepszy systemem gospodarczy i polityczny na świecie? Przywileje górnicze. Skuteczność działań, Państwowej Inspekcji Pracy, zmierzających do egzekwowania od pracodawców m.in.  przestrzegania Kodeksu Pracy. Recepty, na poprawę stanu finansowego, konkurencyjności, śląskich kopalń. Metody na nisko kosztową działalność gospodarczą spółek węglowych. Procedury zwalczania patologii w górnictwie. Strategia wyjścia „polskiego węgla kamiennego” z „kryzysu”. Pozytywna zależność energetyki od górnictwa. Wspólne inwestycje górników i energetyków w celu zwiększenia polskiej mocy wytwórczej energii elektrycznej (wielkości produkcji).” Czarne złoto” (szczególną rola sektora węglowego dla bezpieczeństwa energetycznego kraju).

W Polsce nadzór nad przestrzeganiem praw pracowniczych to fikcja. W RP prawo pracy “nie-chroni” pracownika zatrudnionego na etat.

Nie ma „szeryfa” w formie instytucji, który by egzekwował respektowanie kodeksu pracy. Instytucją, która w zamierzeniu ustawodawcy powinna strzec praw pracowniczych jest Państwowa Inspekcja Pracy, ale to “wydmuszka”, fasadowy  organ nadzoru i kontroli, pozbawiony narzędzi które w sposób rzeczywisty by egzekwowały przestrzeganie prawa pracowniczego w Polsce. Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
0

Meandry branży górniczej na Górnym Śląsku. Prawa pracownicze i socjalne w RP. Cz.1

Meandry branży górniczej na Górnym Śląsku. Prawa pracownicze i socjalne w RP. Cz.1 Jak zachować równowagę pomiędzy równością społeczną a wolnością gospodarczą? Jaki jest najlepszy systemem gospodarczy i polityczny na […]

Meandry branży górniczej na Górnym Śląsku. Prawa pracownicze i socjalne w RP. Cz.1

Jak zachować równowagę pomiędzy równością społeczną a wolnością gospodarczą? Jaki jest najlepszy systemem gospodarczy i polityczny na świecie? Przywileje górnicze. Skuteczność działań, Państwowej Inspekcji Pracy, zmierzających do egzekwowania od pracodawców m.in.  przestrzegania Kodeksu Pracy. Recepty, na poprawę stanu finansowego, konkurencyjności, śląskich kopalń. Metody na nisko kosztową działalność gospodarczą spółek węglowych. Procedury zwalczania patologii w górnictwie. Strategia wyjścia „polskiego węgla kamiennego” z „kryzysu”. Pozytywna zależność energetyki od górnictwa. Wspólne inwestycje górników i energetyków w celu zwiększenia polskiej mocy wytwórczej energii elektrycznej (wielkości produkcji).” Czarne złoto” (szczególną rola sektora węglowego dla bezpieczeństwa energetycznego kraju).

Władza pieniądza. Kult pieniądza jak zwał tak zwał, jedno jest pewne, te zjawisko zagraża naszej wolności. Osiemdziesięciu pięciu “ludzików” zagarnęło połowę świata (są w stanie wykupić pół globu), to jest „przerażające” i „wstrząsające” jak  ultra-liberalizm niszczy szeroko pojętą sprawiedliwość społeczną.  Jesteśmy “wrażliwym narodem”, mamy w sobie „ułańską fantazje” w chwilach dramatycznych dla państwa, (RP) potrafimy się zjednoczyć, rzucić wszystko co mamy (życie) na “szale zwycięstwa”, nad naciągającym wrogiem. Niestety tylko w chwilach grozy, zagrożenia stajemy na wysokości zadania, kiedy emocje opadają,  niebezpieczeństwo mija, stajemy się tacy jacy jakimi jesteśmy „na co-dzień”, pasywni, minimalistyczni, bierni, nieudolni, o niskim poczuciu odpowiedzialności za kraj, mistyfikujący działania zmierzające do rozwoju kraju, do budowy potęgi gospodarczej i militarnej naszej ojczyzny.  Patriotyzm “mamy we krwi”,  miłość do wolności, swobód, praw ( i wolności) obywatelskich również.  Ale nie dostrzegamy inteligentnego, „zamaskowanego”, wyrachowanego wroga, który zagraża naszemu bytowi (łącznie z utratą suwerenności) tym nieprzyjacielem jest, według mnie, neoliberalizm. Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
0

Węgiel jako dobro narodowe, surowiec dający stosunkowo tanią energie elektryczną i niewygórowane koszty ciepłownicze. I tego chce nas pozbawić UE.

Węgiel jako dobro narodowe, surowiec dający stosunkowo tanią energie elektryczną i niewygórowane koszty ciepła (ogrzewania). I tego chce nas pozbawić UE. Czołowe gospodarki unijne zapędziły się w technologie związane z […]

Węgiel jako dobro narodowe, surowiec dający stosunkowo tanią energie elektryczną i niewygórowane koszty ciepła (ogrzewania). I tego chce nas pozbawić UE.

Czołowe gospodarki unijne zapędziły się w technologie związane z Odnawialnymi Źródłami Energii. Wszytko pod przykrywką, niby szczytnego celu jakim jest ochrona środowiska. To kolejny etap, skrzętnie realizowanych strategii zachodnich potentatów gospodarczych, opracowanych na potrzeby podbijania rynków (z szczególnym naciskiem na Europe Środkowo-Wschodnią).

Ma się wrażenie, że to nic innego jak neo-kolonizacja, pod sztandarem “wolnego rynku”. Te technologie muszą teraz zarabiać, dlatego kreuje się dla nich zapotrzebowanie w ramach unijnego rynku. Ostatnio doszło do nieoczekiwanego szeregu spotkań polsko-niemieckich oficjeli na najwyższych szczeblach władzy. Taki napływ “tkliwości” w wypowiedziach, “ciepła” i pragnienia bliższych stosunków, nie trudno zgadnąć czym jest podyktowany. Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
0

Zjawisko uprzywilejowanych grup zawodowych pustoszy budżet państwa

Zjawisko uprzywilejowanych “enklaw” społecznych pustoszy budżet państwa! Dlaczego “przeciętny” obywatel Polski musi finansować, opasłe w profitach ociekające różnorakimi formami ulg i przywilejów, niektóre grupy zawodowe? Dlaczego na to się godzimy? […]

Zjawisko uprzywilejowanych “enklaw” społecznych pustoszy budżet państwa!


Dlaczego “przeciętny” obywatel Polski musi finansować, opasłe w profitach ociekające różnorakimi formami ulg i przywilejów, niektóre grupy zawodowe? Dlaczego na to się godzimy?

Rozumiem po-części polityków, bo na dźwięk związki zawodowe, przede wszystkim górników, zaczynają im się “trząść portki”. Szczególnie ta grupa zawodowa wyspecjalizowała się w wyłudzaniu od rządu coraz większych ustępstw,  w ich nieustannych roszczeniach. Liderzy  związkowi potrafią wykorzystać solidarność  rzeszy górników, którzy nie stronią od  wandalizmu w czasie demonstracji. Zgodnie z “maksymą” tylko siła przemawia do rządu, są zdolni do zachowań, które w innym przypadku były by napiętnowane przez opinie społeczną  i społecznie nie akceptowane. Ponura rzeczywistość naszego irracjonalnego kraju, w którym  “nieuprzywilejowani” Polacy zmuszeni są do emigracji, aby rozpocząć nowy rozdział w życiu w którym nie ma miejsca na “biedę” , aby zacząć godnie żyć. Tymczasem na dobre zwiększa się siła takich grup zawodowych jak chociażby górnicy, energetycy, nauczyciele, rolnicy, urzędnicy, “mundurowi”. To na nich “zrzucamy” się  wszyscy, to oni m.in. ” niebotycznie” skubią nas . Wzrastają podatki, drożeje żywność, zwiększają się koszta pracy, obciążenia fiskalne  nie tylko z powodu, iż jest ogólnoświatowy kryzys,  itd.,  ale również dlatego że te grupy społeczne “pożerają” lwią cześć finansów publicznych, czyli “do cholery” sięgają swoimi łapskami do naszych kieszeni i “śmieją się nam w twarz pewnie myśląc” – wy “frajerzy” dojeni niemiłosiernie przez nas, my bezkarni i coraz bardziej “bezczelni” w  swoich dążeniach. Fakty mówią same za siebie, wystarczy  spojrzeć na wydatki jakie ponosi ZUS.  Średnia emerytura “Pana wielmożnego” górnika to 3,3 tys. zł. To niebywałe, co dziesiąta złotówka, którą ZUS wydaje na emerytury, trafia do wypchanej sakiewki byłych pracowników kopalni. Kosztuje  to nasz wszystkich, każdego z osobna dodatkowo 4 mld zł rocznie.

Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)