kapitalizm Archive

0

“Państwo dobrobytu” w polskim wydaniu. Co przyniosły nam ośmioletnie rządy koalicji PO-PSL? Kto współtworzy aparat władzy w RP? Cz.1

“Państwo dobrobytu” w polskim wydaniu. Co przyniosły nam ośmioletnie rządy koalicji PO-PSL? Kto współtworzy aparat władzy w RP? Cz.1   Czy obecna władza zepchnęła na margines debaty publicznej tematy związane […]

Państwo dobrobytu” w polskim wydaniu. Co przyniosły nam ośmioletnie rządy koalicji PO-PSL?
Kto współtworzy aparat władzy w RP? Cz.1

 

Czy obecna władza zepchnęła na margines debaty publicznej tematy związane z bezrobociem i ubóstwem?  W Polsce koalicja PO-PSL trywializuje intensyfikacje „infrastruktury społecznej”? Czy w Rzeczpospolitej od lat zawęża się sfera wolności i obszar swobód zarówno politycznych i obywatelskich? Na Zachodzie są państwa, które czerpią ogromne korzyści z neokolonizacji RP? Czy Partia polityczna “Nowoczesna” dostała w prezencie” od mediów mainstreamowych na start kampanii wyborczej “10% poparcie sondażowe” co nijak ma się z rzeczywistością? Petru to wylansowane przez neokolonizatorów, za pomocą środków masowego przekazu, narzędzie do oplatania Rzeczpospolitej ich mackami? Czy w naszym kraju media mainstreamowe naszpikowane są zawodowymi szalbierzami, (aparatczykami, manipulatorami), niejednokrotnie współpracującymi z spec-służbami? W Polsce rozkwita zamordyzm polityczny? Czy nad Wisłą neoliberalny system ekonomiczno-społeczny doprowadził do rozpadu społeczeństwa? Absolutyzm w RP współtworzy również tzw. obóz Michnika? Czy poluzowanie gorsetu regulacji działalności gospodarczej może doprowadzić do rozwibrowania kapitalizmu, co w konsekwencji zniszczy fundamenty stabilizacji? Polityka rządu PO-PSL jest sprzyjająca tylko dla klasy średniej, jednocześnie nieprzydatna dla niemajętnych, bezrobotnych? Czy Gabinet Kopacz (poprzednio Tuska) działa na polu polityki ekonomicznej w sprzeczności z dobrem społecznym? Szefowa PO ślepo, bezrefleksyjnie adoptuje na polski grunt doktryny ekonomiczne narzucane przez BŚ, MFW i KE?

 

 

W Polsce nie rośnie poziom życia szerokich kręgów społecznych tak jak próbują nam wmawiać prorządowe media (Telewizja Polska S.A., Polsat, TVN, „Gazeta Wyborcza”, itp.), (natomiast) wzrasta stopa życiowa nielicznych („wybrańców”) jednostek. Obecna władza zepchnęła na margines debaty publicznej, tematy związane z bezrobociem czy ubóstwem. Wąskie grupy interesu zagarnęły państwo i władze w RP. Niewielu w Polsce ma poczucie stabilizacji (materialnej, itp.). W naszym kraju koalicja PO-PSL trywializuje intensyfikacje tzw. „infrastruktury społecznej” (masowe budownictwo mieszkaniowe, szkolnictwo, służbę zdrowia, transport publiczny i dostęp do dóbr kultury). Zmniejszanie zakresu tych usług publicznych oddala naród od lepszego życia, wygodniejszego i bardziej egalitarnego.W Rzeczpospolitej od lat zawęża się sfera wolności i obszar swobód zarówno politycznych, (i tych zwykłych, ludzkich). Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0

Są dziedziny w których państwo jest niezbędne? (Czy kapitalizm nie-sprawdza się?)

Są dziedziny w których państwo jest niezbędne? (Czy kapitalizm nie-sprawdza się?) Państwo jest nie do zastąpienia. Jak się chce żyć w cywilizowanych warunkach, trzeba płacić podatki. Gospodarka będzie innowacyjna tylko […]

Są dziedziny w których państwo jest niezbędne? (Czy kapitalizm nie-sprawdza się?)

Państwo jest nie do zastąpienia. Jak się chce żyć w cywilizowanych warunkach, trzeba płacić podatki.

Gospodarka będzie innowacyjna tylko wtedy kiedy badania i rozwój będą finansowane przez środki publiczne?Wysokie podatki gwarantują stabilność finansów publicznych, przyczyniają się do pobudzania gospodarki w zastoju? Kapitalizm, nie zdał egzaminu, w walce z biedą? “Gwoździem do trumny” gospodarek krajów UE  jest odprzemysłowienie?

Podatki powinno się płacić z poczuciem solidarności (jedności) z całym narodem, powinny być wyrazem odpowiedzialności, troski o dobro kraju, ogółu społeczeństwa, powinny być traktowane w kategoriach pragmatyzmu, racjonalności, zdrowego podejścia do ojczyzny, rodziny, do świata nas otaczającego. Ciężar fiskalny pozwala żyć w kraju, który oferuje “zdobycze cywilizacyjne” (oświatę, kulturę, służbę zdrowia, infrastrukturę, publiczny transport zbiorowy, itd.). Państwo stoi na straży ładu społecznego (porządek wynikający m.in. z consensusu, akceptowania przez członków zbiorowości wspólnej hierarchii wartości, wówczas następuje rozwój i postęp), zwalcza przestępczość, oferuje nam komfort życia (urbanizacja, itp.), który byłby nie możliwy bez danin. Państwo organizuje życie społeczne, określa zasady, normy i wartości. Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)