neoliberałowie Archive

0

Mapa polskiej sceny politycznej 2015 roku. Cz.3

Mapa polskiej sceny politycznej 2015 roku. Cz.3   Czy rząd RP zdominowany jest przez “figurantów” działających na zlecenie transnarodowych korporacji? Mateusz Szczurek firmując swoim nazwiskiem pseudo-reformy (sprzeczne z doktrynami ekonomicznymi) […]

Mapa polskiej sceny politycznej 2015 roku. Cz.3

 

Czy rząd RP zdominowany jest przez “figurantów” działających na zlecenie transnarodowych korporacji? Mateusz Szczurek firmując swoim nazwiskiem pseudo-reformy (sprzeczne z doktrynami ekonomicznymi) wbrew zapowiedziom stał się politykiem? Janusz Lewandowski jest współodpowiedzialny za irracjonalną wysprzedaż za bezcen polskiego majątku narodowego, przyczynił się do eliminacji 2/3 uspołecznionych przedsiębiorstw oraz usunięcia z rynku pracy 10 mln współobywateli? Czy ekonomista, który wielokrotnie stawał przed obliczem sądu jako oskarżony w sprawie defraudacji majtku publicznego jest czołowym prominentem PO? Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk wymusił na polskim rządzie przyjecie znacznej liczby imigrantów, tym samym występując przeciwko Polsce (i działając wbrew woli polskiego społeczeństwa)?

 

Interesującą postacią rządu Kopacz jest Mateusz Szczurek (protegowany byłego ministra finansów Rostowskiego), człowiek wykreowany na notabla przez zachodnią finansjerę (“adept holenderskiej szkoły” zarządzania bankiem), “wychowanek” zachodnich kapitalistów. Wprowadzony do rządu Kopacz “tylnymi drzwiami” dla zachowania “niepoznaki” głoszący, że jest keynesistą (zwolennikiem ekonomii popytu). Jeszcze bardziej ciekawsze są jego pierwsze wywiady jakie udzielał mass-mediom tuż pod podjęciu pracy w Radzie Ministrów, otóż twierdził, że jest apolityczny, że nigdy nie da się zwerbować do polityki, że ma profesjonalny i “neutralny”, (” niezależny”) stosunek (podejście) do piastowanej funkcji ministra finansów.

Obecnie jego postulaty dostosowane są do potrzeb politycznych ugrupowania Kopacz, posłusznie realizuje wytyczne zarządu partii PO, na domiar złego firmuje swoim nazwiskiem pseudo-reformy (niezgodne z głoszonymi przez niego tezami, sprzecznymi z jakimkolwiek doktrynami ekonomicznymi, niedorzeczne i irracjonalne, podważające jego autorytet. Wyraźnie to pokazuje, że jest niewiarygodny (i nieprawdomówny), dobitnie udowadnia, że jego nastawienie prospołeczne było (“raczej”) tylko zgrabnym zabiegiem wprowadzającym w błąd opinie publiczną i instrumentem propagandy do nadania temu rządu (bardziej) ludzkiej twarzy, dosadnie to uwidacznia, że wbrew zapowiedziom stał się politykiem. Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0

Mapa polskiej sceny politycznej 2015 roku. Cz.2

Mapa polskiej sceny politycznej 2015 roku. Cz.2 Rostowski i Lewandowski to ekonomiści, którzy działają na szkodę państwa polskiego? Czy Ewa Kopacz chce zdewaluować pozycje pracownika wobec pracodawcy? Kontrakty pracownicze to […]

Mapa polskiej sceny politycznej 2015 roku. Cz.2

Rostowski i Lewandowski to ekonomiści, którzy działają na szkodę państwa polskiego? Czy Ewa Kopacz chce zdewaluować pozycje pracownika wobec pracodawcy? Kontrakty pracownicze to instrument do wdrażania w RP modelu gospodarki opartej na taniej sile roboczej? Czy postulaty wyborcze Platformy Obywatelskiej są niezgodne z prawem międzynarodowym, w szczególności zaś z Europejską Kartą Społeczną i konwencjami MOP? Wprowadzenie w życie projektu ekonomicznego czołowych prominentów ugrupowania Kopacz spowoduje, że będziemy pracowali za mniejsze pieniądze niż obecnie, zarazem nastąpi drastyczny wzrost obciążeń fiskalnych? Czy prezes PO chce zdewastować system ubezpieczenia społecznego i podatkowego, zdegradować państwo do roli „nocnego stróża” i zlikwidować wszelkie uprawnienia pracownicze?

 

Wprowadzenie “konkwistadorów” Janusza Lewandowskiego i Jacka Rostowskiego ( będących “raczej” na pasku zachodnich “zleceniodawców”, przygotowujących grunt w krajach peryferyjnych Europy pod neokolonizacje), w szeregi członków gabinetu kolacji PO-PSL,  świadczy o tym, że kontrole nad państwem polskim chcą przejąć (globalne) transnarodowe korporacje i banki. Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0

Kulisy działalności i celów czołowych partii politycznych w RP. Zarys ośmioletnich rządów koalicji PO-PSL. Cz.2

Kulisy działalności i celów czołowych partii politycznych w RP. Zarys ośmioletnich rządów koalicji PO-PSL. Cz.2 Rząd Ewy Kopacz poddaje się dyktatowi zachodniego wielkiego biznesu? Upadek kopalń na Górnym Śląsku odbije się […]

Kulisy działalności i celów czołowych partii politycznych w RP. Zarys ośmioletnich rządów koalicji PO-PSL. Cz.2

Rząd Ewy Kopacz poddaje się dyktatowi zachodniego wielkiego biznesu? Upadek kopalń na Górnym Śląsku odbije się na polskiej gospodarce, (jednocześnie) wywołując totalnie negatywne społeczne konsekwencje? Czy Rada Ministrów kolacji PO-PSL finguje kroki zmierzające do uzdrowienia śląskiego górnictwa? Na Śląsku państwowe spółki węglowe aby były opłacalnym przedsięwzięciem gospodarczym muszą funkcjonować na warunkach rynkowych w oparciu o odpowiednią kulturę zarządzania,organizacyjną i pracy? Czy przez osiem lat rządów PO na spółkę z PSL wysprzedano za bezcen majątek narodowy? Pani premier Kopacz wycofuje się z koncepcji połączenia śląskiego górnictwa z energetyką zasłaniając się kodeksem spółek handlowych? Czy obecnie w Polsce występuje proceder ograniczania roli państwa w gospodarce? Czy Rada Ministrów chce zepchnąć problemy górnictwa węgla kamiennego na Śląsku na barki przyszłego rządu?

 

Czyli PO zachowuje się typowo, według wypróbowanego wielokrotnie scenariusza, sprowadzając kierowanie państwem do farsy, pasma porażek politycznych na arenie międzynarodowej, do dezinformacji i matactwa w polityce wewnętrznej.

E. Kopacz z swym marionetkowym rządem (całkowicie zdominowanym przez lobby wielkiego biznesu, (obcego kapitału, zagranicznych inwestorów, neoliberałów, plutokratów, finansistów) bałamuci obywateli, że niby sprawy górnictwa idą w dobrym kierunku. Publicznie uwypukla koszty jakie ponosi państwo w związku z nierentownością niektórych kopalń na Górnym Śląsku (trwa sprzedaż węgla po cenie poniżej zysku) zarazem zapominając, że upadek zakładów gigantycznie odbije się na polskiej gospodarce, (jednocześnie) wywołując kolosalne negatywne społecznie konsekwencje, (m.in. likwidacja setek tysięcy miejsc pracy w sektorze węglowymi i kooperujących branżach około-górniczych). Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
0

Polska rzeczywistość polityczna. Meandry polityki gospodarczej (wewnętrznej i zagranicznej) RP. Cz.6

Polska rzeczywistość polityczna. Meandry polityki gospodarczej (wewnętrznej i zagranicznej) RP. Cz.6 Czy polonizacja banków jak twierdzą zakłamani, często zależni od biznesu neoliberalni dziennikarze to “zbędny wydatek”? Czy pożyczka BŚ i […]

Polska rzeczywistość polityczna. Meandry polityki gospodarczej (wewnętrznej i zagranicznej) RP. Cz.6

Czy polonizacja banków jak twierdzą zakłamani, często zależni od biznesu neoliberalni dziennikarze to “zbędny wydatek”? Czy pożyczka BŚ i EBOiR dla Lidla i Kauflandu na inwestycje nad Wisłą to skandal, dobitny dowód potwierdzający neo-kolonizacje RP? Jak opodatkowuje się zagraniczne banki i sieci handlowe to przerzucą one ten koszt na klientów?

Krwiożercze neoliberalne zwierzęta za pomocą agitacji, (która objawia się w oszczerstwach, kłamstwach, która nie znajduje żadnego poparcia w ekonomicznych badaniach empirycznych, która nie ma przełożenia na rzeczywistość, która stoi w całkowitej sprzeczności z wynikami badań w przeciągu ostatniej dekady neoliberalnego kapitalizmu, która stoi w sprzeczności z tezami, opiniami noblistów ekonomii, która stoi w sprzeczności nawet ze zdrowym rozsądkiem i logiką) rujnują ekonomicznie, społecznie Polskę. Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
0

Polska rzeczywistość polityczna. Meandry polityki gospodarczej (wewnętrznej i zagranicznej) RP. Cz.5

Polska rzeczywistość polityczna. Meandry polityki gospodarczej (wewnętrznej i zagranicznej) RP. Cz.5 Czy międzynarodowe koncerny bezkarnie unikają opodatkowania? Skandaliczna, bardzo niebezpieczne dla państwa, szkodliwa społecznie jest sprzedaż PKP Energetyka S.A? Neoliberalni […]

Polska rzeczywistość polityczna. Meandry polityki gospodarczej (wewnętrznej i zagranicznej) RP. Cz.5

Czy międzynarodowe koncerny bezkarnie unikają opodatkowania? Skandaliczna, bardzo niebezpieczne dla państwa, szkodliwa społecznie jest sprzedaż PKP Energetyka S.A? Neoliberalni przekupni dziennikarze „pozyskiwani” za „granty” gryzmoląc artykuły na zamówienie, piszą totalne głupoty? Budowa atrakcji turystycznych, poprawia wizerunek kraju, komfort życia Polaków? Neoliberałowie to zazwyczaj „polityczne  zwierzęta”, na usługach plutokratów, magnatów, międzynawowych koncernów. chcieliby aby przeciętny Polak był pozbawiony praw pracowniczych, socjalnych? Neoliberalizm to bardzo podobna ideologia do faszyzmu, to współczesna odmiana tej „idei”? PGZ za pomocą MARS FIZ powinna kupić firmę Autosan S.A? “Teza”, głoszona prze krwiożerczych neoliberałów, że znaczne  podwyższenie płacy minimalnej to zagrożenie dla gospodarki jest totalną bzdurą, bezczelnym kłamstwem?  Międzynarodowe koncerny (szczególnie niemieckie i amerykańskie) neo-kolonizują Polskę? Czy czasopisma takie jak „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”, “żyją” m.in. z pisanych na zamówienie wpisów, sponsorowanych artykułów (głównie przez plutokratów, zagraniczne koncerny lub „strażników neoliberalizmu”: BŚ, MFW)? Jak okroi się przywileje inwestorów w strefach ekonomicznych to opuszczą RP?

Dlaczego w Polsce nie pozwala się na rozwój przemysłu rodzimego, tylko się go raczej niszczy? Dlaczego międzynarodowe koncerny tak bezkarnie, zuchwale, bezczelnie nie pozwalają aby je opodatkować? Jak rząd podejmuje kroki aby mimo wszystko to zrobić to potrafią wpłynąć na jego skład wręcz narzucić swoja wole (przy pomocy łapówek, itp., a jak w ten sposób nie da się to za pomocą gróźb i pozwów). Dlaczego RP tak naprawdę nie pozwala się aby rozwijały się polskie koncerny (czempiony narodowe)? Dlaczego tak naprawdę nie pozwala się na powstanie polskich międzynarodowych koncernów produkujących wysoko przetworzone produkty? Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
0

Polska rzeczywistość polityczna. Meandry polityki gospodarczej (wewnętrznej i zagranicznej) RP. Cz.3

Polska rzeczywistość polityczna. Meandry polityki gospodarczej (wewnętrznej i zagranicznej) RP. Cz.3 Czy Rosja jest nieobliczalna militarnie? Firmy (z krajów peryferyjnych), które zdołają “zdobyć” cześć rynku wewnętrznego i zaistnieć na zewnętrznych […]

Polska rzeczywistość polityczna. Meandry polityki gospodarczej (wewnętrznej i zagranicznej) RP. Cz.3

Czy Rosja jest nieobliczalna militarnie? Firmy (z krajów peryferyjnych), które zdołają “zdobyć” cześć rynku wewnętrznego i zaistnieć na zewnętrznych są zazwyczaj przejmowane przez wielkie międzynarodowe korporacje? Angela Merkel “poniżając” Grecję „niechcący” ujawniła, że wszystkie działania Niemiec na europejskim forum zmierzają wyłącznie do ochrony narodowych interesów jej ojczyzny? Banki są bardzo niebezpieczne, potrafią doprowadzić do osłabienia państwa, nauczyły się zdobywać władze? Duet banki i międzynarodowe koncerny jest w stanie zniszczyć na swojej drodze każde państwo próbujące im się przeciwstawić? Czy kanclerz RFN jest przede wszystkim „adwokatem” prywatnego kapitału spekulacyjnego? Hellada stała się najbardziej spektakularną ofiarą neoliberalizmu? Kapitalizm w wydaniu ultraliberalnym sprowadza najniższe warstwy społeczne do roli współczesnych niewolników, niszczy demokracje, tłamsi pluralizm? RFN nie godząc się aby występowały transfery pieniężne wyrównujące bilans w handlu międzynarodowym Wspólnoty  prowadzi “politykę rabunkową”? Czy Polska powinna próbować uzyskać takie warunki członkostwa we Wspólnocie jakie ma Wielka Brytania? Receptą na kryzys w Unii jest protekcjonizm w obrębie jej granic zewnętrznych?

Federacja Rosyjska jest nieobliczalna militarnie, prowadzi bardzo niebezpieczną politykę zagraniczną. Natomiast Niemcy są niebezpieczni w swojej ideologii ekonomiczniej mają podobną strategie imperialną do USA, czyli dominacja, neokolonizacja za pomocą (neoliberalizmu), wielkich koncernów, które są dotowane, opływają w ulgach, obsypywane są przywilejami podatkowymi, bonifikatami finansowymi, zapewnienia się dla nich bardzo nisko oprocentowane kredyty, udziela się im pomocy w przejęciach, w zdobywaniu rynku, niszczeniu konkurencji, dzięki temu mają niezwykle silną pozycji w świecie. Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
0

Polski przemysł: wyzwania, zagrożenia, perspektywy, ograniczenia w rozwoju. Cz.2

Polski przemysł: wyzwania, zagrożenia, perspektywy, ograniczenia w rozwoju. Cz.2 Czy kosztowna polityka wsparcia OZE w Polsce spowoduje wzrost ceny energii elektrycznej, pogarszając m.in. kondycje przemysłu (szczególnie ciężkiego, wysoko energochłonnego)? “Mechanizm […]

Polski przemysł: wyzwania, zagrożenia, perspektywy, ograniczenia w rozwoju. Cz.2

Czy kosztowna polityka wsparcia OZE w Polsce spowoduje wzrost ceny energii elektrycznej, pogarszając m.in. kondycje przemysłu (szczególnie ciężkiego, wysoko energochłonnego)? “Mechanizm socjalizacji kosztów”, (czyli narzucone dodatkowe obciążenia powstałe w wyniku zapewnienia preferencyjnych warunków rozwoju energetyki rozproszonej) jest rażąco sprzeczny z interesem społeczno-gospodarczym Rzeczypospolitej Polskiej? Co łączy neoliberałów, plutokratów i “wytwórców zielonego prądu’” (z odnawialnych źródeł energii) w RP?

Powiedzmy nie, “neoliberalnej schizmie prywatyzacyjnej”, (“napiętnujmy” fanatyków ultra-liberalizmu), odrzućmy (zdeprecjonujmy) kolosalnie szkodliwą “myśl ekonomiczną” (czyli neoliberalizm) w imię dobra społecznego, podstawowych interesów państwa, racji stanu RP.

Neoliberałowie i plutokraci gloryfikują prywatne podmioty gospodarcze. Jednocześnie na wszystkie możliwe sposoby dyskredytują państwowe. Propagandziści neoliberalni reprezentujący wąskie grupy interesu są dobrzy w indoktrynacji, potrafią “zagrać na odpowiedniej nucie”, wykorzystują obraz okresu komunizmu w Polsce do wypaczenia prawdy o własności państwowej, szarą smutę PRL-u przytaczają aby “oczernić” wszystko to co nie-prywatne. To jest bardzo perfidne i cyniczne. Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
0

Obecnie w Polsce mamy system podatkowy, nie-zgodny z artykułem 2 Konstytucji RP, przeciwstawny wobec “zasady sprawiedliwości społecznej”?

Obecnie w Polsce mamy system podatkowy, nie-zgodny z  artykułem 2 Konstytucji RP, przeciwstawny wobec “zasady sprawiedliwości społecznej”? Czy w Polsce panuje sprawiedliwość definiowana jako nakaz tworzenia sprawiedliwego prawa i uchylania […]

Obecnie w Polsce mamy system podatkowy, nie-zgodny z  artykułem 2 Konstytucji RP, przeciwstawny wobec “zasady sprawiedliwości społecznej”?

Czy w Polsce panuje sprawiedliwość definiowana jako nakaz tworzenia sprawiedliwego prawa i uchylania prawa niesprawiedliwego? Są obszary publiczne w których państwo jest absolutnie, (niepodważalnie, niezbicie, definitywnie, niewątpliwie, zdecydowanie, niezaprzeczalnie), nie do zastąpienia.

Niesymetryczność informacji, patologie na styku podmiot państwowy – prywatny, to gigantyczny mankament, dyskwalifikujący, (“bezdyskusyjne’), udział sektora prywatnego w zakresie działań, (dotychczas) będących domeną sektora państwowego. Skutki “romansu” sektora prywatnego z państwowym są dość często “godne pożałowania” (niekorzystne), niektóre obszary gospodarki powinny (bezdyskusyjnie) być zarezerwowane dla sektora państwowego. Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
0

Plutokraci, neoliberałowie, wkraczają do rządowych kuluarów w RP?

Plutokraci, neoliberałowie, wkraczają do rządowych kuluarów w RP? Ideologia ultraliberalna. Sektor bankowy w głównej mierze w rękach obcego kapitału. Czy władza neoliberałów przynosi pogorszenie się pozycji pracownika w relacji do […]

Plutokraci, neoliberałowie, wkraczają do rządowych kuluarów w RP?

Ideologia ultraliberalna. Sektor bankowy w głównej mierze w rękach obcego kapitału. Czy władza neoliberałów przynosi pogorszenie się pozycji pracownika w relacji do pracodawcy, minimalizowania jego praw pracowniczych i socjalnych? Silnie oddziałujące na rzad organizacje pracodawców, naciskają na zmianę Kodeksu Pracy “, na swoją modłę”. Proceder optymalizacji podatkowej (oszustw podatkowych), czyli okradanie Skarbu Państwa przez międzynarodowe korporacje, rodzimych potentatów, “krezusów biznesowych”. Ekonomia popytowa “lek na całe zło” w RP. Ustawowe wymuszenie płacy minimalnej. Głęboka redystrybucja to jest “złoty środek” na “bolączki” społeczne, gospodarcze Polski, zahamuje to proceder rosnących, nierówności dochodowych i majątkowych? System gospodarczy i polityczny zachowujący “równowagę” pomiędzy równością społeczną a wolnością gospodarczą jest “idealny”? System podatkowy “ma sprawiać” aby łamanie prawa przestało się opłacać (bardzo duże ryzyko ukarania) a uczciwość była nagradzana (m.in. duże korzyści z prowadzenia działalności gospodarczej pod ochroną prawa)? Jednym z podstawowych interesów państwa jest uszczelniony system podatkowy, to powinno być racją stanu RP.

 

Wskazana jest w systemie gospodarczym i politycznym “równowaga” pomiędzy równością społeczną a wolnością gospodarczą ale nie według “definicji” neoliberałów, nie w “meta-postaci”, tylko jako rynek regulowany (“wnikliwie”) przez państwo, które określa uczciwe reguły gry, pozwala dzięki temu rozwijać się praworządnym jednostkom, podmiotom gospodarczym.

Przy wolności gospodarczej według definicji neoliberalnej zyskują przede wszystkim lawiranci, “wypływają na wierzch” głównie cwaniaki, kombinatorzy, oszuści, przestępcy podatkowi i tym podobnej “maści” szumowiny społeczne. Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)