pluralizm Archive

0

“Państwo dobrobytu” w polskim wydaniu. Co przyniosły nam ośmioletnie rządy koalicji PO-PSL? Kto współtworzy aparat władzy w RP? Cz.2

“Państwo dobrobytu” w polskim wydaniu. Co przyniosły nam ośmioletnie rządy koalicji PO-PSL? Kto współtworzy aparat władzy w RP? Cz.2   Czy Platforma Obywatelska nie jest zdolna do samokrytyki? Socjaldemokratyczne państwo […]

Państwo dobrobytu” w polskim wydaniu. Co przyniosły nam ośmioletnie rządy koalicji PO-PSL?
Kto współtworzy aparat władzy w RP? Cz.2

 

Czy Platforma Obywatelska nie jest zdolna do samokrytyki? Socjaldemokratyczne państwo sprawia, że znacząco rośnie siła nabywcza ludności, co wspomaga popyt na ofertę sektora prywatnego? Czy PO (na spółkę z PSL) sprokurowała system ekonomiczno-społeczny w którym socjalizm jest dla bogatych a drapieżny kapitalizm dla ubogich? Aby stworzyć w Polsce państwo dobrobytu niezbędne jest m.in. krzewienie wartości prawicowych? Czy sędziowie PKW mianowani przez byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego wdrożyli nowe wytyczne umożliwiające fałszowanie wyborów na szeroką skale? Ogromnie ważne jest aby wybory parlamentarne monitorowała jak największa liczba mężów zaufania z polski i z zagranicy? Czy poziom skrajnego ubóstwa w Rzeczpospolitej od 1989 roku nieustanie rośnie, szczególnie intensywnie za rządów koalicji PO-PSL? Ośmioletnie rządy koalicji PO-PSL doprowadziły do drastycznego (gwałtownego) zwiększenia ilości gospodarstw domowych, których budżet nie pokrywa zapotrzebowania na podstawowe dobra?

 

 

Polacy muszą pokazać PO czerwoną kartkę i zmusić do “zejścia z boiska” (sceny politycznej). Te ugrupowanie polityczne nie jest zdolne do samokrytyki, (do działań prospołecznych), jest jakby zaprogramowane na neoliberalizm i akceptacje neokolonizmu. Aktualnie tylko obóz patriotyczny (czyli m.in. PiS) jest na tyle zdeterminowany, (na tyle zmotywowany, zdopingowany) aby przeprowadzić proces legislacyjny zmierzający do (dodatkowego) opodatkowania sieci handlowych i banków, aby (w rzeczywistości) uszczelnić system podatkowy, ukrócić proceder optymalizacji podatkowej, zatrzymać wyciek kapitału z Polski, itd., – wszytko to sprawi, że (w zamian) kapitaliści w RP otrzymają liczne usługi publiczne zarówno jako obywatele, jak i przedsiębiorcy. Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
0

Kulisy działalności i celów czołowych partii politycznych w RP. Zarys ośmioletnich rządów koalicji PO-PSL. Cz.4

Kulisy działalności i celów czołowych partii politycznych w RP. Zarys ośmioletnich rządów koalicji PO-PSL. Cz.4   Racjonalnie jest połączenie referendum z wyborami parlamentarnymi, pozwoli to zminimalizować koszty? Czy cywilizowany świat […]

Kulisy działalności i celów czołowych partii politycznych w RP. Zarys ośmioletnich rządów koalicji PO-PSL. Cz.4

 

Racjonalnie jest połączenie referendum z wyborami parlamentarnymi, pozwoli to zminimalizować koszty? Czy cywilizowany świat wycofuje z ordynacji wyborczej Jednomandatowe Okręgi Wyborcze? JOW-y godzą w sprawiedliwe odzwierciedlanie społecznych preferencji i de-legitymizują system polityczny? Czy finansowane partii przez prywatne podmioty zdewastuje świata polityki, uzależni ugrupowania od prywatnych “sponsorów”, spowoduje powstanie państwa oligarchicznego?

 

Komorowski piastując funkcje prezydenta wcielał się w role męża stanu, pozorował działania w polityce zagranicznej w imię racji stanu, symulował, że “na sercu leżą” mu podstawowe interesy państwa dobro kraju i społeczeństwa a tak naprawdę był bezdusznym, cynicznym o bardzo niskiej kulturze karierowiczem, który był skłonny wmawiać niestworzone rzeczy (bzdury) dla obywateli aby osiągnąć zamierzony cel polityczny. Nie-miał żadnych zahamowań aby doprowadzić do bardzo groźnego (szalenie niebezpiecznego) dla polskiego państwa “zamachu stanu” bo tak trzeba nazwać “promowanie”, (“lansowanie”) przy pomocy wysokiego stanowiska państwowego zniesienia publicznego finansowania partii, zarazem wyznaczając termin referendum, który nie pozwala na pogłębioną debatę (nad poruszanymi kwestiami w nim). Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
0

Czy Polska staje się państwem lobbingowym. Nad Wisłą ma miejsce proceder deprecjacji życia publicznego?

Czy Polska staje się państwem lobbingowym. Nad Wisłą ma miejsce proceder deprecjacji życia publicznego? W RP lobbing ultraliberalny, uwidacznia się m.in. w “sponsorowaniu” artykułów w poczytnych gazetach? Czy lobbyści branż […]

Czy Polska staje się państwem lobbingowym. Nad Wisłą ma miejsce proceder deprecjacji życia publicznego?

W RP lobbing ultraliberalny, uwidacznia się m.in. w “sponsorowaniu” artykułów w poczytnych gazetach? Czy lobbyści branż związanych z OZE podszywają się pod instytucje naukowe? W Polsce za wielkie pieniądze stworzono pajęczynę grantów badawczych, think tanków, skaptowano klasę ekonomiczną na potrzeby propagandy neoliberalnej? Nad Wisłą ma miejsce proceder zasiadania w zarządach spółek finansowych polityków i ekonomistów w zamian za „zasługi” w realizowaniu wytycznych wielkiego biznesu? W Polsce dzierżą prym na rynku lobbystycznym zachodnie korporacje, banki i instytucje finansowe? Wielkie zachodnie koncerny wchłonęły lwią cześć polskich mass-mediów, rezygnując z prawdziwego pluralizmu? W RP syndykaty totalnie spauperyzowały, grające pierwsze skrzypce, duże komercyjne środki masowego przekazu ? W polskich mass-mediach zburzono mur oddzielający pion biznesowy od merytorycznego? Nad Wisłą czasopismami nie rządzą już dziennikarze, tylko specjaliści od marketingu i reklamy?

W RP propaganda neoliberalna przybrała kolosalne rozmiary, ma miejsce na gigantyczną skale lobbing ultraliberalny, uwidaczniający się w sponsorowaniu artykułów w poczytnych gazetach, w angażowaniu rozpoznawalnych ekonomistów do publicznych wypowiedzi, działających na zlecenie w interesie zachodnich koncernów, (instytucji finansowych, spekulacyjnego kapitału i plutokratów) z świata transatlantyckiego. Szczególnie przodują w tym procederze znienawidzeni przez lwią cześć społeczeństwa zatwardziali, (krwiożerczy, nienormalni, wypaczeni, wynaturzeni), neoliberałowie tacy jak, przykładowo: Balcerowicz, Petru. Polemizowanie z nimi na łamach popularnonaukowych czasopism,, czy w dużych środkach masowego przekazu nie ma sensu to nie są ludzie do dyskusji, to przede wszystkim in-doktrynerzy, agitatorzy, usługodawcy wielkiego biznesu, a w drugiej kolejności ślepi ideologowie (idee, doktryny, ekonomiczne filozofie to tylko dla nich przykrywka). Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
0

Polski przemysł: wyzwania, zagrożenia, perspektywy, ograniczenia w rozwoju. Cz.2

Polski przemysł: wyzwania, zagrożenia, perspektywy, ograniczenia w rozwoju. Cz.2 Czy kosztowna polityka wsparcia OZE w Polsce spowoduje wzrost ceny energii elektrycznej, pogarszając m.in. kondycje przemysłu (szczególnie ciężkiego, wysoko energochłonnego)? “Mechanizm […]

Polski przemysł: wyzwania, zagrożenia, perspektywy, ograniczenia w rozwoju. Cz.2

Czy kosztowna polityka wsparcia OZE w Polsce spowoduje wzrost ceny energii elektrycznej, pogarszając m.in. kondycje przemysłu (szczególnie ciężkiego, wysoko energochłonnego)? “Mechanizm socjalizacji kosztów”, (czyli narzucone dodatkowe obciążenia powstałe w wyniku zapewnienia preferencyjnych warunków rozwoju energetyki rozproszonej) jest rażąco sprzeczny z interesem społeczno-gospodarczym Rzeczypospolitej Polskiej? Co łączy neoliberałów, plutokratów i “wytwórców zielonego prądu’” (z odnawialnych źródeł energii) w RP?

Powiedzmy nie, “neoliberalnej schizmie prywatyzacyjnej”, (“napiętnujmy” fanatyków ultra-liberalizmu), odrzućmy (zdeprecjonujmy) kolosalnie szkodliwą “myśl ekonomiczną” (czyli neoliberalizm) w imię dobra społecznego, podstawowych interesów państwa, racji stanu RP.

Neoliberałowie i plutokraci gloryfikują prywatne podmioty gospodarcze. Jednocześnie na wszystkie możliwe sposoby dyskredytują państwowe. Propagandziści neoliberalni reprezentujący wąskie grupy interesu są dobrzy w indoktrynacji, potrafią “zagrać na odpowiedniej nucie”, wykorzystują obraz okresu komunizmu w Polsce do wypaczenia prawdy o własności państwowej, szarą smutę PRL-u przytaczają aby “oczernić” wszystko to co nie-prywatne. To jest bardzo perfidne i cyniczne. Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)