rynek finansowy Archive

0

Postawa rządu koalicji PO-PSL wobec nasilającego się w RP zjawiska finansjeryzacji. Cz.1

Postawa rządu koalicji PO-PSL wobec nasilającego się w RP zjawiska finansjeryzacji. Cz.1 Czy finansjeryzacja sprawia, że wyceny aktywów na rynku finansowym nie odzwierciedlają ich rzeczywistej wartości? Liberalizacja sektora finansowego spowodowała […]

Postawa rządu koalicji PO-PSL wobec nasilającego się w RP zjawiska finansjeryzacji. Cz.1

Czy finansjeryzacja sprawia, że wyceny aktywów na rynku finansowym nie odzwierciedlają ich rzeczywistej wartości? Liberalizacja sektora finansowego spowodowała „inflację aktywów”? Kupno PKP Energetyka przez fundusz private equity uderza w interes państwa i społeczeństwa? Czy Bank Światowy narzucił Polsce prywatyzacje systemu emerytalnego? ” W latach 1999-2013 opłaty OFE wstrząsnęły systemem emerytalnym?

 

Kupno PKP Energetyka przez fundusz CVC to zapowiedz spotęgowania poczynań zmierzających do neo-kolonizacji Polski. Wielkie międzynarodowe korporacje nasilają działania sprowadzające się do: infiltracji (penetracji) polskich struktur państwa, przyjęcia kontroli nad aparatem władzy (m.in. obsadzenie stanowisk w Radzie Ministrów swoimi ludźmi, lub kaptowanie do współpracy na rzecz wielkiego biznesu prominentnych działaczy partyjnych), zakupu najbardziej wartościowych (strategicznych) aktywów naszego państwa. To kolejne po wprowadzeniu systemu OFE uderzenie w racje stanu RP, próba zamienienia pracowników energetycznej spółki w współczesnych niewolników pracujących na wypracowanie zysków dla transnarodowego kapitału finansowego. Międzynarodowe podmioty finansowe kierując się interesem udziałowców, są bezwzględne w działaniach na rzecz uzyskiwania jak największych zysków (za wszelka cenę). Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)
0

Kulisy działalności i celów czołowych partii politycznych w RP. Zarys ośmioletnich rządów koalicji PO-PSL. Cz.5

Kulisy działalności i celów czołowych partii politycznych w RP. Zarys ośmioletnich rządów koalicji PO-PSL. Cz.5   Brak odpowiedniego dozoru energetyki ze strony Ministerstw Skarbu Państwa i deficyt inwestycji w moce […]

Kulisy działalności i celów czołowych partii politycznych w RP. Zarys ośmioletnich rządów koalicji PO-PSL. Cz.5

 

Brak odpowiedniego dozoru energetyki ze strony Ministerstw Skarbu Państwa i deficyt inwestycji w moce wytwórcze skutkuje niedoborami energii elektrycznej? Czy racjonalnym systemowym rozwiązaniem jest wprowadzenie rynku mocy? W Polsce elektrownie węglowe w lwiej części są wyeksploatowane, projektowane i budowane w poprzednim wieku? Czy rzetelna strategia dla energetyki powstanie dopiero, kiedy rządy przejmie opozycja? Dokument „Polityka Energetyczna Polski”, przedstawiony przez rząd Kopacz, jest zbiorem ogólników i pobożnych życzeń?

 

Koalicja PO-PiS na liście ofiar (swojej) nieodpowiedzialnej wewnętrznej polityki ma (również) energetykę. Przez osiem lat rzadow PO doszło do gigantycznej abnegacji w zakresie niezbędnych inwestycji, (które mają na celu odtworzyć potencjał wytwórczy), ponieważ jak powszechnie wiadomo elektrownie po pewnym czasie nie nadają się do eksploatacji albo koszty remontu są nieopłacalne. Brak odpowiedniego dozoru (kontroli) ze strony Ministerstw Skarbu Państwa w połączeniu z zwlekaniem branży energetycznej z dziamaniami zmierzającymi do podnoszeniem mocy wytwórczych obecnie skutkuje niedoborami energii elektrycznej. Read the rest of this entry »

VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:R_U [1.9.11_1134]
Rating: 0 (from 0 votes)